۲۴ ساعت

19 فوریه
۱ دیدگاه

یکی را قرص جو آلوده درخون

تاریخ نشر جمعه  ۳۰ دلو   ۱۳۹۴ –  ۱۹ فبروری ۲۰۱۶ هالند

داکتر سید عظیم سعید

اگر دستم رسد بر چرخ گردون

ازو پرسم که این چون است وان چون

ادامه نوشته…

23 دسامبر
۲دیدگاه

خجسته میلاد منجی عالم بشریت مبارکباد .

تاریخ نشرجهار شنبه دوم  جدی  ۱۳۹۴ – ۲۳ دسامبر ۲۰۱۵ هالند

ادامه نوشته…

12 دسامبر
۱ دیدگاه

روز محشر عاشقان را با قیامت کار نیست

تاریخ نشر  شنبه ۲۱  قوس ۱۳۹۴ –  ۱۲  دسامبر ۲۰۱۵ هالند

روز محشر عاشقان را با قیامت کار نیست

سروده  از : خواحه عبدالله انصاری

انتخاب از : محترم سید عظیم سعید

روز محشر عاشقان را با قیامت کار نیست

کار عاشق جز تما شای وصال یار نیست

ادامه نوشته…

30 نوامبر
۱ دیدگاه

عاقبت وردی زبان ماهی دریا شدم

تاریخ نشر دوشنبه  نهم  قوس ۱۳۹۴ – ۳۰ نوامبر ۲۰۱۵ هالند

عاقبت وردی زبان ماهی دریا شدم

سید محمد عظیم سعید

راز دل باکس نگفتم چون ندارم محرمی

هرکه را محرم شمردم عاقبت رسوا شدم

ادامه نوشته…

29 نوامبر
۱ دیدگاه

آنچه چارپایان دوپاه با نام اسلام میکنند

تاریخ نشر یکشنبه  هشتم  قوس ۱۳۹۴ – ۲۹ نوامبر ۲۰۱۵ هالند

آ نچه چارپایان دوپاه با نام اسلام میکنند

سید عظیم سعید

* هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا  *

* انچه چارپایان دوپاه با نام اسلام میکنند *

ادامه نوشته…

20 نوامبر
۱ دیدگاه

گر بیبینی ناکسان بالا نشیند صبر کن

تاریخ نشر جمعه ۲۹ عقرب ۱۳۹۴ – ۲۰  نوامبر ۲۰۱۵ هالند

گر بیبینی ناکسان بالا نشیند صبر کن

سید عظیم سعید

آهن وفولاد از یک کوره می آید بیرون

ان یکی شمشیر گردد دیگری نعل خر است

ادامه نوشته…

22 جولای
۱ دیدگاه

هر عمل عکس العمل دارد

تاریخ نشر چهار شنبه  ۳۱ سرطان ۱۳۹۴ – ۲۲ جولای  ۲۰۱۵ هالند

Lente

هر عمل عکس العمل دارد

سید عظیم سعید

محترم سید عظیم سعید

محترم سید عظیم سعید

هر چی کشت کنی همان را درو میکنی

اگر کسی به نا حق کشتی کشته میشوی

ادامه نوشته…

11 جولای
۱ دیدگاه

شیخ در بتخانه میرقصد

تاریخ نشر شنبه  ۲۰ سرطان ۱۳۹۴ – ۱۱جولای  ۲۰۱۵ هالند

محترم سید عظیم سعید

محترم سید عظیم سعید

اگر رمزی بگویم شیخ در بتخانه میرقصد

سید عظیم سعید٬

زسوز سینه ام هفت آسمان مستانه میرقصد

اگر رمزی بگویم شیخ در بتخانه میرقصد

ادامه نوشته…

10 جولای
۳دیدگاه

طلاء راهر قدر آتش گزاری مس نمیگردد

تاریخ نشر جمعه  ۱۹ سرطان ۱۳۹۴ دهم  جولای  ۲۰۱۵ هالند

طلا

به ناکس جان فدا سازی به کس مونس نمیگردد

طلاء راهر قدر آتش گزاری مس نمیگردد

ادامه نوشته…

06 جولای
۱ دیدگاه

زندگی زیبا است

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۵ سرطان ۱۳۹۴ – ششم جولای  ۲۰۱۵ هالند

محترم سید عظیم سعید

محترم سید عظیم سعید

زندگی زیبا است

سید عظیم سعید

زندگی زیبا است زشتی های ان تقصیر ماست

در مسیرش هر چی نا زیبا است تدبیر ما است

ادامه نوشته…