۲۴ ساعت

21 فوریه
بدون دیدگاه

مجلس نماینده ګان و استیضاح وزرا

نوشته:سیداقبال برزگرقادری

مجلس نماینده ګان  و استیضاح  وزرا

تاریخ نشرسه شنبه دوم حوت ۱۳۹۰ –  ۲۱ فبروری ۲۰۱۲

سیداقبال برزگرقادری

سیداقبال برزگرقادری

مجلس نماینده گان افغانستان هفته گذشته باتصویب طرح استیضاح وزرای مالیه وداخله طرح استجواب ۱۴ وزیردیگر را هم تصویب کرد.مجلس نماینده گان طرح استیضاح آقای زاخیلوال رادرارتباط با”ابهام”دردخل وخرج دولت درسال ۱۳۸۹وتغیرسقف بودجه سال ۱۳۹۰بدون تائید مجلس وهمچنین استیضاح آقای محمدی رادرارتباط باکشته شدن هشت کودک دراثرعملیات نیروهای  ناتودرکاپیسا تصویب کرد.

ادامه نوشته…