۲۴ ساعت

28 نوامبر
۲دیدگاه

شعری از بوعلی سینا (رح)

 تاریخ نشر شنبه  هفتم  قوس ۱۳۹۴ – ۲۸ نوامبر ۲۰۱۵ هالند

شعری از بوعلی سینا (رح)

انتخاب از : سید همایون شاه عالمی

روزکی چـــــند در جهان بودم

بر سر خـــــاک باد پیمودم

ادامه نوشته…