۲۴ ساعت

09 مارس
۲دیدگاه

چند دوبیتی از بابا طاهر عریان

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۹حوت ۱۳۹۴ – نهم مارچ  ۲۰۱۶ هالند
بابا طاهر عریان متولد ۳۲۶ خورشیدی و متوفی ۴۱۱ خورشیدی است.
وی در عهد طغرل بیگ سلجوقی زیسته است. قصاید و غزلیات و دوبیتی های جانانه ی دارد.

انتخاب از : سید همایون شاه عالمی

چند دوبیتی ازین شاعر فرزانه :

دلی دیرم خریدار محبت

کز او گرم است بازار محبت

ادامه نوشته…