۲۴ ساعت

18 فوریه
۲دیدگاه

ابو سلیک گرگانی

تاریخ نشر پنجشنبه  ۲۹ دلو ۱۳۹۴ –  ۱۸ فبروری ۲۰۱۶ هالند

ابو سلیک گرگانی

از شعرای نیمۀ دوم قرن سوم خورشیدی است. همعصر صفاریان بوده و از پشگامان ادبیات و شعر دری پارسی بوده و یازده بیت از وی بجا مانده است

انتخاب از : سید همایون  شاه عالمی

به مژه دل ز من بدزدیدی

ای به لب، قاضی و به مژگان، دزد

ادامه نوشته…