۲۴ ساعت

21 دسامبر
۲دیدگاه

شب یلدا

تاریخ نشر جمعه  ۳۰  قوس  ۱۳۹۷ –  ۲۱ دسامبر  ۲۰۱۸–  هالند

شب یلدا

محترم عبدالودود فضلی

شبب یلدای دیروزی کجا شد

نوا و ساز نوروزی کجا شد

ادامه نوشته…

15 نوامبر
۲دیدگاه

میدانستید؟ جهان قده ی افغانان شده

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۴ عقرب  ۱۳۹۷ – ۱۵ نوامبر  ۲۰۱۸–  هالند

میدانستید؟
جهان قده ی افغانان شده

محترم عبدالودود فضلی

ما عجب بخت خوشی داشته ایم

تخم خویشی در جهان کاشته ایم

ادامه نوشته…

20 جولای
۲دیدگاه

دعوت شب

تاریخ نشر جمعه  ۲۹ سرطان ۱۳۹۷ – ۲۰ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

دعوت شب

محترم عبدالودود فضلی

گفتم صنما: گفت چه بیتاب و تبی

دور شو ز برم

ادامه نوشته…

27 می
۲دیدگاه

پسر و دختر

تاریخ  نشر یکشنبه  ششم  جوزا  ۱۳۹۷ – ۲۷ می  ۲۰۱۸–  هالند

پسر و دختر

محترم عبدالودود فضلی
*********
پسر

عزیز دل به عشقت در گرفتم

غم هجران تو در بر گرفتم

ادامه نوشته…

10 می
۲دیدگاه

عـیـنــو و غـیــنـــو

تاریخ  نشر  پنجشنبه  ۲۰ ثور  ۱۳۹۷ –  دهم  می  ۲۰۱۸–  هالند

عـیـنــو و غـیــنـــو

محترم عبدالودود فضلی

=====

( مـا ومجـنـون هـمسبـق بــودیـــــــــــــم در دیـــوان عشـــــق

او بــه صحــرا رفــت و مــا در کـوچـه هــا رســوا شــدیـــــم)

مـا و عـینـو همسفــر بــودیــم در دیـــوان عشـــــــــــق

او بـه فـیـشـن شــو بـرفــت و مـا بـه سـر افـتــاده ایـــم

ادامه نوشته…

27 آوریل
۲دیدگاه

کابل خونین

تاریخ  نشر جمعه هفتم  ثور  ۱۳۹۷ –  ۲۷ اپریل   ۲۰۱۸–  هالند

کابل خونین

محترم عبدالودود فضلی

به خون مردمان سرخیده کابل

جوانان بر سرک غلتیده کابل

ادامه نوشته…

23 آوریل
۲دیدگاه

دو حــرف شـیـــن

تاریخ  نشر دوشنبه سوم  ثور  ۱۳۹۷ –  ۲۳ اپریل   ۲۰۱۸–  هالند

دو حــرف شـیـــن

محترم عبدالودود فضلی

——–

گـفـت بـیـشــهٔ شـیــران اســت

جهـــان لـــرزیـــــد

ادامه نوشته…

22 آوریل
۲دیدگاه

فـتـنـــه در بـاغ عـشــق

تاریخ  نشر  یکشنبه  دوم  ثور  ۱۳۹۷ –  ۲۲ اپریل   ۲۰۱۸–  هالند

فـتـنـــه در بـاغ عـشــق

محترم عبدالودود فضلی

========

ایـن بـاغ بهـشـت مـاسـت ، شیـر وشَـرِتـه گـم کـو

ای فـاســـق دیــوانــه ، دردِ ســرِتـــه گـــــــم کــو

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۱ دیدگاه

سایت ۲۴ ساعت را از نگاه کمیت و کیفیت

تاریخ  نشر سه شنبه ۴ میزان ۱۳۹۶ –  ۲۶  سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

من شخصا و دوستان هم قلم مان

سایت ۲۴ ساعت را از نگاه کمیت و کیفیت

یکی از بهترین سایت های میدانیم

محترم عبدالودود فضلی

جناب عالیقدر استاد مهدی بشیر بهترین گرداننده سایت وزین ۲۴ساعت را سلام وتحییات عرض میدارم.

ادامه نوشته…

23 آوریل
۲دیدگاه

غم مزار

تاریخ نشر یکشنبه سوم ثور ۱۳۹۶ –  ۲۳  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

غم مزار

محترم عبدالودود فضلی

به غمهای مزار شد دیده گریان

هزاران دل بگردید داغ و بریان

ادامه نوشته…

03 آوریل
۱ دیدگاه

یک چهره و چند رنگ

تاریخ  نشر دوشنبه  ۱۴ حمل  ۱۳۹۶ – سوم  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

یک چهره و چند رنگ

محترم عبدالودود فضلی

ورا که پخته گفتند خام بور شد

بگفتند پاک و بس بد نام بور شد

ادامه نوشته…

11 مارس
۲دیدگاه

بــاده فـــــروش

تاریخ  نشر شنبه ۲۱ حوت   ۱۳۹۵ –  ۱۱  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

 بــاده فـــــروش

محترم عبدالودود فضلی

************

مــا بـــاده فـــــروشـیـــم  ونـشــــد بـــاده خـــــری

ازبـــاده خـــران هــیـــــــچ نـبــاشـــــــد خــبـــری

ادامه نوشته…

09 مارس
۲دیدگاه

مقام زن

تاریخ  نشر  پنجشنبه  ۱۹ حوت   ۱۳۹۵ –  نهم   مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

مقام زن

محترم عبدالودود فضلی

زن بود صورتگری بعد از خداوند جهان

زن فروغ چشم گردون است والفت بیکران

ادامه نوشته…

01 می
۲دیدگاه

پــــرواز فـکــــر

تاریخ نشر یکشنبه ۱۲ ثور  ۱۳۹۵ – اول می  ۲۰۱۶ هالند

پــــرواز فـکــــر

عبدالودود فضلی

===========

” فـکــر را پــر بـدهـیـد” تـا بـه ثــریـا بــرود

چـشــمِ ازهــر بــدهـیــد تـا بــه تمـاشــا بــرود

ادامه نوشته…

09 سپتامبر
۱ دیدگاه

تَـبَـــسـُــــــم

تاریخ نشر چهارشنبه ۱۸سنبله  ۱۳۹۴ – نهمم سپتامبر   ۲۰۱۵ هالند

تبسم

دوستان محترم و گرامی لطفا نظریات خویش را در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا مطالب شما همیش محفوظ بماند .
با عرض حرمت
مهدی بشیر

*********

تَـبَـــسـُــــــم

عبدالودود فضلی

تـبـسـمـی   اگــر  آن  لـعــلِ  گـلـعُــذار  کــنـــد

چـنـانکــه خـنــده گـلابـی بــه نــو بـهـار کــنــد

ادامه نوشته…

17 جولای
۱ دیدگاه

عـیـد پیغـام محـبـت

تاریخ نشر جمعه  ۲۶ سرطان ۱۳۹۴ – ۱۷جولای  ۲۰۱۵ هالند

عـیـد پیغـام محـبـت

عبدالودود فضلی

محترم ودود " فضـلی"

محترم ودود ” فضـلی”

رمـضان رفـت وعـیــد آورده بـــرمــا نـــور رحـمــت را

بــــه شـهـردل چـنــان بکـشــوده اسـت بــازار الــفــت را

  ادامه نوشته…

07 جولای
۱ دیدگاه

پـنــــــدِ پــــدر

تاریخ نشر سه شنبه  ۱۶ سرطان ۱۳۹۴ هفتم جولای  ۲۰۱۵ هالند

محترم ودود فضلی

محترم ودود فضلی

پـنــــــدِ  پــــدر

عبدالودود فضلی

( طــنـــــز )
———
آن  شـنـیـدسـتــم  ز یـک  فــــرزانــــه ی

جـمـع بــودنـــد  دوسـتـان  در خــانــه ی

ادامه نوشته…

24 می
۱ دیدگاه

کـجـروی هــای کـمــانِ دهــر

تاریخ نشر یکشنبه  سوم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۲۴  می ۲۰۱۵ هالند

محترم ودود " فضـلی"

محترم ودود ” فضـلی”

کـجـروی هــای کـمــانِ دهــر

عبدالودود فضلی

====

کـمـانِ  دهــر بـا  پـیکــان  فــولادی  کُـشـد  مــا را

زمـانِ  بـی  وفـا  بـا  دردِ  بـیـدردی  کُـشـد  مــا را

ادامه نوشته…

10 می
۲دیدگاه

مـــــــادر

تاریخ نشر یکشنبه ۲۰ ثور  ۱۳۹۴ –  ۱۰  می ۲۰۱۵ هالند

moeder

مـــــــادر

عبدالودود فضلی

محترم ودود " فضـلی"

محترم ودود ” فضـلی”

مــادر تــویـی  تــرانـــه ی  رویــای  زنــدگـی

مــادر تــویـی  فـسـانـــه ی  دنـیــای  زنــدگـی

ادامه نوشته…