۲۴ ساعت

10 می
۲دیدگاه

عـیـنــو و غـیــنـــو

تاریخ  نشر  پنجشنبه  ۲۰ ثور  ۱۳۹۷ –  دهم  می  ۲۰۱۸–  هالند

عـیـنــو و غـیــنـــو

محترم عبدالودود فضلی

=====

( مـا ومجـنـون هـمسبـق بــودیـــــــــــــم در دیـــوان عشـــــق

او بــه صحــرا رفــت و مــا در کـوچـه هــا رســوا شــدیـــــم)

مـا و عـینـو همسفــر بــودیــم در دیـــوان عشـــــــــــق

او بـه فـیـشـن شــو بـرفــت و مـا بـه سـر افـتــاده ایـــم

او بُـوَد سـرگـرم مـوی و پــودر و میکــب بــــــه روی

مـا ز کــار و بــار مشکــل از کمــر افـتــــــــاده ایـــــم

هــر دمـی بـیـنـی لبـاسـش را بـه هــر رنگ و مُــــــدل

کهـنـه کسـوت پـوشـیـم و زآن بـیخـبـر افـتــــــاده ایــــم

راه رفـتــــن را از او کـبـک دری آمـــوخــتــــــــــــــه

مـا شـدیـــم کـج و کــولُـنـج و بـی ثـمـر افـتـــاده ایــــــم

او بـه نـاز و نـعـمـت و افـتــــــاده از آتــش بــــــــرون

مـا مـیــان خــاک خــون و در شـــرر افـتــاده ایــــــــم

گـرچــه بـا غـیـنـو بــودی یـک ارتـبـــــــاط پـنـسـلــــی

نـه کـه یکـجـا بــا هــم از نـاف قـمـر افـتــــاده ایــــــــم

در خـیـال ارگ شـب هـــا را بخــوابـیـــــــد پــای لُـــچ

مـا بـه فکــر چـرس و نـاس و شـیـر نـر افـتــاده ایـــــم

تسبـیـحِ بـیچــاره حـلـق آویــز دسـتِ بـی وضـوســــــت

سـبحـــه گــویــد دانــه دانــه در خطــر افـتـــاده ایــــــم

خـیـلـی روبــاه و شغـال گـشتـنـد مشـاور هــای شـیــــر

در جــوال صـد مـُشیــر حـیـلــه گــر افـتــــاده ایــــــــم

یکـقـدم پـیـش ده قـــــدم پـس مـنــزلِ مـا تــا کجـاســـت

مـا ز پــای راسـت و چـپ در ایـن سـفـر افـتــاده ایــــم

پـاسـبـان جـیـب مـردم کـیـسـه بُـــرهـــا گـشـتــه انــــــد

مــا بــه دسـت چـنـــد دزد بـی پــــدر افـتــــاده ایــــــــم

بـا پُـچُــل گـفـتـا بُـجُـل ریشخـنـد گـشتـیـم در جهــــــــان

آنچـنـان بــد کــرده ایـــم کــز کــر وفــر افـتــاده ایـــــم

چـون حسَـن مـا هـم شـدیـم غمکـش بـه غمهـای جهــان

روز و شــب انـــدر خـیــال دُم خــــر افـتــــاده ایـــــــم

وای بـر “ فضلی” کـه چـون تـنـدیـس خـامـوشی گـزیــد

گـرچـه میـدانـسـت کـه مـا انــدر سـقــر افـتـــاده ایـــــم

عبدالودود فضلی

 

۲ پاسخ به “عـیـنــو و غـیــنـــو”

  1. admin گفت:

    درود به برادر محترم و استاد گرامی جناب آقای عبدالودود فضلی و تشکر از سروده زیبا و مملو از احساس پاک و طنپرستانه تان. واقعآ با بودن عین الله و غین الله یک تعداد دزد ، آدمکش ، جنایتکار ، وحشی ، آدم ربا ، خاین ، فاسد ، طالب ، داعش و غیره جنایتکاران کشور ما را ویران و مردم ما آواره وسر گردان شدند . لعنت به تمام این خاین ها. موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

  2. wodoud fazli گفت:

    ممنون لطف و مهربانی تان استاد گرانقدر.

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما