۲۴ ساعت

26 ژانویه
۲دیدگاه

مشاعره فی البدیه

تاریخ نشر دوشنبه ۶  دلو ۱۳۹۳ –  ۲۶ جنوری ۲۰۱۵ هالند

مشاعره فی البدیه
درود ها و تمنیات نیکم را به بزرگان، عزیزان و هوادارنم از صمیم دل تقدیم میدارم

دوشنبه شب ۲۹ جدی ۱۳۹۳ هجری خورشیدی که برابر میشود به ۱۹ جنوری

۲۰۱۵ میلادی

بعد از نشر غزل:

من آن لعل بدخشان می پسندم

پــری روی سخنـدان می پسندم

مشاعره فی البدیه مان با شاعران گران ارج میهنم چنین آغاز شد.

ادامه نوشته…