۲۴ ساعت

07 ژوئن
۱ دیدگاه

وسوسه ها

تاریخ نشر: جمعه ۱۸  جوزا ( خرداد ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۷ جون  ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

وسوسه ها

گاهی  میان  و سوسه ها  پیرمی شوم

 مرغ اسیرم  و زقفس ، سیر می شوم

 می خواستم‌ که سایه   شوم آفتاب‌  را

 چون چتر سایبان  هدف‌  تیر می شوم

 همچون‌ شفق ‌زخون‌ دلم‌ نقش ‌می زنم

گاهی   غروب  خستهٔ   دلگیر می شوم

وقتیکه ماه به  دامنه‌ ها بوسه ‌می زند

 در دام شب فتاده ‌ زمین ‌گیر  می شوم

 گاهی‌چوآهنی‌ که‌ ز خود زنگ  می زند

در آتشی  گداخته  ،  شمشیر  می شوم

گاهی ‌میان‌  خلوت‌ پر ماجرای ‌ خویش

 دیوانه ای به گوشـهٔ  زنجیر  می شوم

 از جبــر  روزگار چرا  شکوه  سرکنم

با  عالـــمی  ز  حادثه  تدبیر  می شوم

افتاده {قادری} به‌  کمینگاه‌  درد  شعر

 زخمی ‌زدل‌ گشوده‌ و تصویر می شوم

ضیأ الدین قادری

۶/۳/۱۴۰۲