۲۴ ساعت

16 آوریل
۳دیدگاه

سرودِ زبان

تاریخ نشر: سه شنبه ۲۸ حمل ( فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۶ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

قصیده گونۀ کوتاه 

{ سرود زبا ن }
اگر زبان خوش است ، رســـم دلــبری بهتـــر
که بـــا زبا ن خوش ، آهنــــگ سروری بهتر
چنا ن فصیح و ملیح ، دُر شهسوار دری ست
چــــو در زبان دری ، شعــر و شاعری بهتــر
هزار نکتۀ رنگــین و دلــفریب و صــفاســـت
بسان ابــــر گهــــربــــار ، سخــنوری بهتـــر
جهــــــان گـــشـــائی و آئیـنۀ  جهــــان نـــما
گــــز آن بجلوه خرامــــید ، ســکـــندری بهتر
سرود مطرب و ساقی و شور و شعف و شراب
به بزم عــشق ، ســـماع و  قلندری  بهــــتر
هر آنچه عـــدل و عدالت بوّد ب جیب  قــضا
رهـــین منت یـــزدان ، چـــو داوری بهـــتر
رسید پیام سروش ، از برای قــوم  جهــول
کند هـــدایـــت و عدل و پــیامــبری  بهـــتر
چو آیـــه آیـۀ قـــرآن زبـــان بـــوّد عربـــی
لطیف و دلــــکش و آهـنگ بهـــتری بهــتر
نه ظلم و آنچه ستم بــــر کسی روا بـــاشد
ســواد و حسنِ خط و روشن و بری  بهـتر
مرا ز مثنویِ مولوی بـــه پهــلوی چـــون
نـــوای معــنوی و فیض عــشقـری  بهــتر
سخن ز عشق و مقام است ، بنام ابراهــیم
که در شکـــست بُــتان نـــام آذری بهـتــر
از آن چو فخر کنم ، مــن بنام  حضرت او
پسر به زبح خدا برد و ، ثــمــری  بهتـــر
به هر زبان که ثنا خوانی بـــر خدای جهان
به اوزبکی و به پــشتو به ســومری بهــتر
مرا خوشحال به پشتو خوشست زبان اصیل
نــوای مطرب و رحمان به لــوگری بهتــر
دری زبـــانِ خلایــــق ، چــــــو نغمــۀ داؤد
پـــرنــدگان بــسماع رقــص ســاحـری بهتــر
اگرچه صوت خوش است عندلیب و بلبل باغ
تـــــرنــــــم و نفـــسِ گـــرم کـنَری بهـــتــر
بواژگان زبان ، فارســی و چــو اشــکانـــی
دعا و درس و نیایـــش ، به ارمــوری بهتر
اگـــر ز دخـــتر رز خونــبهایِ دریـــابـــم
مرا بـس است از آن ، آب کـــوثری بهــتـر
قدح و ساغر و صهبا و مستِ بــاده و جام
شــود حرام کز آن باده ، ســــاغری بهــتر
رسالت من و توست هموطن بپا خیـــزیــد
مــباد که خصم زبان گوید کافـــری بهـــتر
وگر حریـــم وطن جای پــــای دشمــن شد
چنان بهِ رزم ، که آن جنگ خیبری بـــهتر
اگر تو من شوی ، من تو شوم ز وحدت خلق
شود بــــباغِ وطن گـــل ، ســـنوبری بهتر
چنان که دَین و وجیبه ست برای پاسداران
حفاظـــت دُر و گنجــیـنه  وافـــری  بهـــتر
وگر به گنج رسیم ، گنج شایگان دری ست
نمــونه ایســـت چنین گنــج بابــــری بهــتر
بِدان که حافظ شرین کلام و سعدی عـــشق
به طبع دلکش خود گفته اند ، دری بهتـــر
چنان به شیوۀ نغز و مسجع بود غـــــزلش
ز سبک هند و خراسان ، به  کهتری  بهتر
به آسمان ادب بـــیدل اســــت مخـــزن علم
عروس شعر بیاراست  و ،  مشتری  بهتر
زبـــــان مُعـــرف و آهنـگِ  اعـــتبار مــلل
چـــو در تمدن مشرق زمیـن ، دری بهـــتر
چو قوم آریائی در زبـــان ، کهن دژی بود
چنــان اصالــت و شـــیـوا و محوری بهـتر
زمانه ها گذران است و ،  صد  هزار دگـــر
بوّد نوای خوش و ، کبکِ چون  دری بهتر
مســـامـــریم چنان سخت ، به آزمـــونِ فلک
به ارث گنج زبان را ، چو گوهـــــــری بهتر
ز نســـــل آرین و باخـــتر و تـــخارستــــان
یکی بـــوّد چو خـــلیــلی ، ز باخـتری  بهتر
در ایــــــن حدیقه خزان است نخل  بی ثمرم
شــکســـته قـــامت من بـــاد صرصری بـهتـر
شکسته رنگ صداقت ، شکست رنگ زبان
چو ســـوخت همنـفــسم نـــاله پـــروری بهتر
بـــوقت خسته دلــی و هر آنکه پیــر شدست
سرِ فــــسرده بـــبــالــــیـــن آن پــری بهتـــر
کمـند زلف و خط و خالِ مهــوشان  در ســر
هـــوس بــــدامـن صــحرا ، سبکـسری بهتر
چـــنان عـــذوبت و رنگــین بوّد  ز هند قدیم
رمـــوز بـیخـودی از سّــر  لاهـوری بهـــتر
اگر بـه سبک جــدیـد و کهــن  سـخن گوئـیـم
بـه اصل و فـرع چنان گویـمـت   دری بهتــر
به هفت هزار رسد جمع صنف و باب زبان
بـــــوّد بــبـــام جهـــان نـــام پـــامـیری بهـتر
دگــــر بـــلاد خـــراســـان وهــم ورا رودش
چو تــاجــکی و بـــترکی  و  طــبـری بهـــتر
اگر یــــوروپ ز یـــونان و سنسکرت میبود
زبـــان مــــادر دنـــیــــا ســراســری بـهتـر
چـو چپ نویس شدیم هم ز راست معتبریـم
بــــوّد ز بــابــــل  و کابـــل  فـــنآوری بهتر
رسوم و طرز نیاکان ما چو ایــــــــران بود
چو بلخ و هیروی و سغد و بشـــــری بهتر
کــلام اگر چه اویســتائی و به یغــنابــیست
برقص و شور چـــو آهنگ زر زری بهتــر
اگر که زَنـــد و چو پــــازنـــد   بوّد  ز آریانا
زبـــــان شعر به دری و تــــاتــاری بهـــتر
اگر سرود بـــــلوچی ز شـــوق دل شـــنوی
چنان بوجد و به حـــــال است محشری بهتر
سخن ز معنی سریانی و چو خوارزم است
رسد بـــگـــــوشِ دلـــــم آه و اثـــــری بهــتر
چنان زریــــــن و چو سیمین به بیستون باشد
کـــتیــبه هـای قـــدیم و کهـــن  وری بهتـــر
اگـــر چـــه پیشه مرا ، نالـــه در سخن باشد
ز بهـــر قـــوت حـلال کـــسب  زرگری بهتر
خوشی و فرحت من دوست هر زبان گردم
به هـــــر زبـــان که ثنا خوانی ، اکبری بهتر
نیاز خسته دلان حاجت و دعا « زرغون »
بــــبارگــــاه خـــــدا وقــــت ســـحـــری بهتر

الحاج محمد ابراهیم زرغون

ناروی

 

۳ پاسخ به “سرودِ زبان”

 1. admin گفت:

  استاد بزرگوار جناب حاجی صاحب زرغون قصیده ی زیبای تان بدل چنگ میزند ، سلامت باشید.
  باعرض حرمتگ
  قیوم بشیر هروی

 2. جهان سپاس از محبت و الطاف بیکران شما که قبول زحمت وافر را بخود نموده قصیده گونه‌ای این ناتوان را درج سایت وزین و ارزشمند۲۴ساعت نمودید . بدین وسیله از شاعر دلها و آزاده و ارجمند جناب قیوم جان بشیر هروی فرهیخته و فرجاد اظهار امتنان و شکران و سپاسگزاری مینمایم . موفقیت های مزید و صحتمندی و سعادتمندی بجناب شان آرزو مینمایم . با عرض حرمت محمد ابراهیم زرغون مسؤل انجمن کلتوری مولانا و بیدل در کشور شاهی ناروی .

  • admin گفت:

   سرور عالیقدر جناب استاد زرغون گرامی ممنون و سپاسپگزارم از همکاری قلمی تان با سایت ۲۴ ساعت ، قابل ذکر است که سایت ۲۴ ساعت از شما و همه قلم بدستان گرامی میباشد. مژفق باشید.

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما