۲۴ ساعت

28 می
۲دیدگاه

ماه صیام مبارک

تاریخ نشر یکشنبه هفتم  جوزا ۱۳۹۶ –  ۲۸  می  ۲۰۱۷  –  هالند

ماه صیام مبارک

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

ای دوسـتـان میهـن،مـاه صیـام مبـارک

مـاه ضیـافـت حـق،برهـرکـدام مبــارک

خواهیـم باهـزارعجـز،از پـادشـاه عالـم

درجمله ملک اسلام،صلحِ مدام مبارک

ا.حیدری،۲۷،۵،۲۰۱۷،سدنی

مختصری دربارهء ماه مبارک رمضان

رمضان ازمبارک ترین ماه های سال است.رمضان یگانه ماهی ازماه های قمری است که نامش درقرآن مجید آمده است ویکی ازچهارماهی است که خداوند جنگ را درآن حرام کرده است مگرآنکه جنبهء دفاعی داشته باشد.

دراین ماه برعلاوهء قرآن مجید،کتابهای آسمانی انجیل،تورات،صُحُف وزبورنازل شده است(۱).

چون دراین ماه گناه های انسان بخشیده میشود،این ماه را ماه مبارک رمضان میگویند. رمضان ماهیست که قرآن پاک الهی درآن نازل گردیده است.ماه فضیلت وماه ضیافت خداوندی از بندگانش می باشد.

دراین ماه بنده های نیک خداوند،با شوروشعف زیاد به طعام دادن نیازمندان،دستگیری مستمندان،صدقه دادن، شب زنده داریها باعبادات، تلاوت قرآن مجید،دعا واستغفار،روزه گرفتن ها….روح وجان خود را از فیوضات الهی مستفید میدارند.

ازپامبرگرامی اسلام(ص)روایت شده که: روزه چهرهء شیطان را سیاه میکند وصدقه پشت اورا می شکند(۲).

روزه مانع نفوذ شیطانهای جنی وانسی شده ووسوسه های آنان را خنثی میکند. چون قرآن کریم در ماه رمضان نازل شده است،تلاوت قرآن  دراین ماه فضیلت بسیارزیاد دارد ودرروایات اسلامی آمده است که

رمضان بهار قرآن است.بناءً بهتر است تا انسان دراین ماه بقدر توان هرچه بیشترقرآن شریف را تلاوت نماید.

اعمال نیک دراین ماه پذیرفته شده وبدی ها مورد عفو وبخشش الهی قرارمیگیرد.کسیکه دراین ماه مؤمنی راکمک کند، خداوند تعالی در هنگام عبورازصراط وی را کمک نماید.کسیکه دراین ماه خشم خودرا نگهدارد، خداوند درروزقیامت خشمش را از اوباز دارد.

کسیکه دراین ماه محتاجی را دستگیری کند ویا ستمدیدهء رایاری نماید، خداوند درروزقیامت وی را از هراس آنروزبزرگ درامان داشته و در دنیا بر دشمنانش ودرآخرت درهنگام حساب یاریش نماید.

چون دراین ماه اکثرمسلمانان جهان، منجمله مسلمانان وطن عزیزما بیشتربه تلاوت این کتاب مقدس الهی مبادرت میورزند،بجا خواهد بود تانکات چندی را درباره اشاره داریم ( گرچه درنوشته های قبلی ام نیز اشاره های کرده بودم ).

اول- بارها مشاهده شده است که بعضی ها که خواندن کلام الهی را بلد نمی باشند،دربعضی ازمحافل ختم ها اشترک نموده،یک سپارهء قرآن مجیدرا گرفته وخودرا مصروف تلاوت آن نشان میدهند.اظهار ندانستن

وامتناع کردن از گرفتن یک سپاره به مراتب بهتراست ازتظاهر به دانستن ولی درحقیقت امر ندانستن.

دوم- دربعضی محافل ختم ها متوجه شده ام که عدهء دروقت تلاوت قرآن کریم،دهان هایشان بسته بوده ولبها هیچگونه حرکتی ندارند. در حالیکه دروقت خواندن قرآن شریف، حروف قرآنی باید ازمخارج لازمهء آنها و بصورت درست اداء گردد. بصورت مثال باگفتن بسم ا… تااینکه لبها ازحالت بسته بودن بازنگردیده ودوباره باهم تماس ننمایند، حرف”ب” اداءشده نمی تواند. همچنان حروف دیگری که مخارج آنها لب ها میباشد مانند “واو،ف،وم”.

سوم- بعضی ها قرآن کریم را با سرعت بسیار زیاد خوانده ویک سپاره را درحدود پانزده الی بیست دقیقه خلاص نموده واز این تیز خوانی خود افتخار هم میدارند.

خداوندکریم درقرآن عظیم میفرماید: ورتل القرآن ترتیلا.  یعنی قرآن را بصورت شمرده وبا تأنی،با آهستگی،با درنگ وآرامی بخوان.

دروقت تلاوت قرآن مجید،حتی الامکان مسایل بسیار ضروری تجوید مانند،تلفظ حروف ازمخارج لازمهء آنها، محل صحیح وترتیب وقف ووصل،شدّ ومدّ،اظهار واخفا،ادغام وغنّه،ترقیق وتفخیم،تغلیظ ومسایل ضروری دیگرباید درنظر گرفته شود.

بامدنظرداشت آنچه گفته آمدیم،تلاوت یک سپارهء قرآن مجید بطور اوسط چهل تاپنجاه دقیقه را دربرخواهد گرفت.

در پایان از خداوند مهربان استدعاداریم تادراین ماه مبارک برایمان توفیق روزهء روزه داران راعناعیت فرموده واز برکت این ماه یک صلح وآرامش کامل ومستدام را درتمام جهان اسلام واخصاً در وطن عزیز ما حکمفرما گرداند.

پوهنوال داکتراسدالله حیدری

۲۷،۵،۲۰۱۷،سدنی،آسترالیا

ا- ر.ک.الکافی،محمد بن یعقوب کلینی،ج۲،ص ۶۲۸دارالکتب اسلامیه تهران.

۲- مستدرک الوسایل، محدث نوری ج ۷ص ۱۵۴موسسه آل البیت قم.

 

۲ پاسخ به “ماه صیام مبارک”

  1. admin گفت:

    درود به برادر بزرگوار جناب محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری ، تشکر از معلومات تان. ماه مبارک رمضان به شما ، خانواده محترم و هموطنان عزیز مبارک. طاعات و عبادات تان قبول در گاه حق . به امید یک صلح سر تاسری در کشور . موفق وزنده باشید . مهدی بشیر

  2. برادر گرامی وبسیار عزیزآقای محمد مهدی بشیر!
    از نشتر مطلب ارسالی ام وازتوجه همیشگی شمادر این مسایل وخدماتت فرهنگی تان جهان سپاس. از خداوند منّان استدعا دارم تابرای همه مسلمانان جهان منجمله هموطنان عزیز ما توفیق طاعات وعبادات مقبوله را دراین ماه مبارک عنایت فرماید. بادرود فراوان داکتر حیدری

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما