۲۴ ساعت

14 ژوئن
۲دیدگاه

دوبیتی ها یا رباعیاتی چند

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۴ جوزا  ۱۳۹۴ – ۱۴   جون  ۲۰۱۵ هالند

hamid-karzai-condemn

دوبیتی ها یا رباعیاتی چند

 این دوبیتی ها یا رباعیات درجریان سال۲۰۱۴ سروده شده بود.

پوهنوال داکتر اسد الله حیدری

محترم پوهنوال داکتر اسد الله حیدری

محترم پوهنوال داکتر اسد الله حیدری

دعوت باند جهنمی

بیــاکـرزی توهــم ازبانـد مایی

به دوزخ باهم ودریک سـرایی

اگـرفـکری کنی ازبعـد مرگـت

بـدانی تا کِی هسـتی، درکجایی

ا.حیدری ،۲۵،۲،۲۰۱۴،سدنی 

جنایت کار

خلیـلی،ای جـنـایــت کـارجــــانــی

تـوقـتــل عـام نمـودی،خود بـدانــی

چقدرغافل شـدی،ازروزبازخواست

بود ویــل جـای تـو،گــر می نـدانی

ا.حیدری،۲۵،۲،۲۰۱۴،سدنی 

خونخوار

توحکمتیار،ای خونخواروشیطان

نکردی خدمتی، دراه ســبحــــان

بکُشتی صد هـزاران بیگـنــاه را

نمودی کابــل زیبــا، تو ویـــران

ا.حیدری،۲۶،۲،۲۰۱۴،سدنی 

گورتنگ وتاریک

الا حضرت تو تا کی زنده باشی؟

زحــرص بی حدت،پایـنــده باشی

رسد روزی به گورتنگ وتاریک

غذای مـاروعقــرب، مــرده باشی

ا.حیدری،۲۶،۲،۲۰۱۴،سدنی 

نوکر

محقق تا بکی باشی تو نوکر؟

کمی آ، باخودت جــانی چـاکر

بیـا آخر، دمی شـرم ازخدا کـن

زقتـل عام مردم، گشـتی رهبــر

ا.حیدری،۱۴،۲،۲۰۱۴،سدنی 

فکرریاست

الا دوستم چقدر کردی جنایت؟

نتــرسـیدی زخـالـق،بی درایت

نکردی زرهء خدمت به مُلکـت

کنـون داری بسـر،فکـرریاسـت

ا.حیدری،۱۴،۲،۲۰۱۴،سدنی   

شرمی از خدا

بیا کرزی تو شرمی از خدا کن

نظر بـر پیــروان مصطفـی کن

مکــن دیگــرحمایت طالبـان را

مباش بیدین وایشان را رها کن

ا.حیدری،۱۴،۲،۲۰۱۴،سدنی 

شمر ثانی

تو سیاف شمر ثانی، بی مروت

نمودی قتل عام، با حزب وحدت

بکُشتی بی حسـاب خلـق خـدا را

نترسیدی زبازخواست،درقیامت

ا.حیدری،۱۴،۲،۲۰۱۴،سدنی 

گفتار ربانی

الا ای دوســتان مُلـک و قدرت

خبر گیــرید زاحـوالــم به ندرت

شب وروزم بود با مـارو کــژدم

همین است حاصلم ازرأس دولت

ا.حدری،۱۴،۲ ۲۰۱۴،،سدنی 

کرزی بی رحم

درخیانت شد سرآمد،کرزی بی رحم مان

ازتوجه های وی صدها هزارپیـروجوان

درهروئین گشته اندغرق وندارندلقمه نان

درفسـاد حایزشدیم،صدرمقام را درجهان

ا.حیدری،۲۸،۰۳،۲۰۱۴،سدنی 

فریب واستخاره

اخـیــراً بـافــریــب واســتـخــاره

بـافـتـــادنـد بـفـکـــرراه وچـــاره

فریب کارپای عمرش برلب گور

نمـــوده اسـتـخــاره، بهـــرچــاره

ا.حیدری

۲۰۱۴،۵،۲۳،سدنی

 

۲ پاسخ به “دوبیتی ها یا رباعیاتی چند”

  1. admin گفت:

    درود به استاد داکتر حیدری عزیز ، تشکر از دوبیتی ها یا رباعیاتی زیبا تان که واقعیت ها را بیان کردید و دزد ها و جنایکاران را که کشور ما را چور و چپاول کردند معرفی کردید . امیداست تمام این جانی هر چه زودتر به جزای اعمال شان برسند و نیست و نابود گردند. موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

  2. پوهنوال داکتر اسدالله حیدری گفت:

    برادر گرامی آقای مهدی بشیر!تشکر اززحمات شباروزی فرهنگی تان وهمچنان از حسن نظر همیشگی تان راجع به مطالب ارسالی بنده. بادرود فراوان داکتر حیدری

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما