۲۴ ساعت

12 دسامبر
۲دیدگاه

مشاعره

تاریخ نشر جمعه ۲۱ قوس ۱۳۹۳ – ۱۲ دسامبر  ۲۰۱۴ کانبیرا- آسترالیا

محترم محمد نعیم جوهر و محترم محمود امپراطور

محترم محمد نعیم جوهر و محترم محمود امپراطور

مشاعره من با شاعر والاگهر برادر بزرگوارم محترم محمد نعیم جوهر در لیل ۱۸ بر ۱۹ قوس ۱۳۹۳ هجری آفتابی که برابر می شود به ۰۹ بر ۱۰ دسامبر ۲۰۱۴ میلادی بعد از نشر غزلی
تاکی ؟ به نامـــــه نامِ تــرا مختصر گرفت
در پــرده های دل سخن عشق در گرفت

در صفحه ای اجتماعیم بگونه ای فی البدیه چنین آغاز شد که تا دَم دَم های صبح صادق ادامه پیدا کرد.
شایان ذکر است که نوازش دوستان بی بدیل و بی آلایشم نیز در این مشاعره به طراوت و زیبای بزم ادبی مان افزوده بود.
خواستم جریان مکمل این لحظات شیرین و ماندگار را کلیه صاحبدلان و خبره گان شریک سازم.
احمد محمود امپراطور
کابل/افغانستان
—————
وقت سوختن (محمودا)ما را به چشم کم مبین
شعله را اتش همیشه مثل گل بر سر گرفت
بهر قتلم بی وفـــــــــا،اخر زدامـــان رقیب
تیر وچقماق وتفنگ وبرچه وخنجر گرفت
———–
با عرض حرمت جوهر

اکه جان از بدیهه زیبایت مشکورم..!
—————————————
عشق سیمین تن پس عمر و گذشت سالها
با کمال شوخی و مستی ز ما جوهر گرفت
امپراطور

تا ز خیرت ســـرِ (محمود) دلبر یافتم
دشمن دیرینه ام رفتار جادوگر گرفت
جوهر

گوری  بابایش اگــر میسوزد و جان میـــدهد
شکر ایزد را کنم جوهر خوشی از سر گرفت
امپراطور

داغ دل روشن تر از داغ درون لالـــــه شد
تا دل از خون جگر، بار دیگر ساغر گرفت
جوهر

در تماشاگاه دل شور دو عالم خفته است
از کلام پخته ای جوهر لبم شکر گرفت
امپراطور

محمودااز ظالم آن نا مهربان سنگدل
هستی ودار وندارم رنگ خاکستر گرفت
جوهر

لحظه های انتظار ِ زندگی آمـــــد به سر
جوهر ما آخر آن شوخ پری پیکر گرفت
امپراطور

ای فلک آخر ز دستت هست وبودم رفت بباد
کشت حاصل خیز ما را آفت دیگر گرفت
جوهر

هر که از طالع و بخت خود بهر جا میرسد
ناپسندان هرکجای بوده است انکر گرفت
امپراطور

محمودا صد مرحبا بر حرف شیرین لبت
از کلامت مرغ دل یک باره بال وپر گرفت
جوهر

بازی دیس و قمار سه بجل از کار رفت
مُد نو آمد به میدانی من و پوکر گرفت
امپراطور

قسمت وتقدیر آخر می کند کار خود اش
کشتی شیرین ادا در بحر دل لنگر گرفت
جوهر

قسمت نامهربان مضمون ما را خاک کرد
شعر بی وزن مرا باد خزان پرپر گرفت
امپراطور

شاد باش ایدل که بعد از دور نماانتظار
جوهرعشق ترا اخر کسی در بر گرفت
جوهر

کلبه احزان من سرد است چون قلبِ رقیب
تا ذغالِ معدنِ حاجی گک و کرکر گرفت
امپراطور

بسکه ما را از خدا این رهبران بیزار کرد
هر که را دیدم در ان جاه دامن کافر گرفت
جوهر

شب گذشت از نیمه و خوابِ دوچشمانم ربود
شعر جوهر از بر ِ من بالش و بستر گرفت
امپراطور

خواب خوش بر دیده ای ناز تو میخواهد دلم
رخصت ما را اگر محمود از دلبـــر گرفت
جوهر

سپاسگزارم اکه جان
———————-
در وفــــــــاداری و قولِ دوست های جهان
جوهر ما ملکِ یاری را بخود اشکر گرفت
امپراطور

سومناتش را هزاران پارچه ونا بود کرد
شکر محمود هندوستان رایکسر گرفت
جوهر

خدا حافظ دوست بجان برابرم محمود جان عزیز شب به خیر
طبع موزون اکه جوهر در این عصر و زمان
بر تن شیخ و مــــلا دوره گر سنگر گرفت
امپراطور
اکه جان بهروز کامگار باشید

ملت ما جای اشکِ شادی باید خون گریست
دزد چند آمد سر کرسی بخود دفتر گرفت
امپراطور
تا فردا اگر زنده بودم باز در خدمت خواهم آمد شب تان بخیر عزیزان گران ارج.
عاقبت (محمود) من از دستی این نابخردان

ناله و آه وفغانـــــــــــــم دامن محشر گرفت
جوهر

گوسفند پیــــــــری ما از ترسِ گرگِ اجنبی
این سگان گشنه را در بام خود عسکر گرفت
امپراطور

دوستان این رهبـــــــران اجنبی پرور مدام
دشمن بد خواه ما را بهر خود رهبر گرفت
جوهر

بس هوای ناامیدی میزند جوش هر طرف
در زمان ما خدا افسوس پیغمبر گرفت
امپراطور

گفت (محمود ) در کلام نازنینش بار ها
جوهر آییـــــنه ما را کسی در بر گرفت
جوهر

امپراطور دلم پناهیت بخدا

با هــزارن عشوه آن کافـــر مزاج تنـــــد خو
خواب غفلت را ز جیب هوش من اندر گرفت
امپراطور

تا ســــــر ِ مژگان خود را ساختم اندک بلند
آن پلنگی پوش جرمن بر سرم لشکر گرفت
امپراطور
اکه جان شما موفق و مؤید باشید.

نام نیکو، مسند جاوید بوده است
أین نکته را شنیده و، بأید به زر گرفت
امپراطور
غزل عالی وناب از خواندنش خیلی لذت بردم . قلم تان نویسا وطبع تان جاری باد دوست گرامی ام
داکتر وحیده از جرمنی

محترمه بانو داکتر وحیده اطبای از مهربانی، نکته سنجی و آرزو نیک و پسندیده شما عالم عالم تشکرات.
با عزت باشید.
امپراطور

سلامت باشی احمد محمود گرامی , همیشه جاری باشی وشاعر بمانی! سپاس!!
مریم عظیمی
کشور نروژ

شاعره گرانقدر محترمه بانو مریم عظیمی از پُست زیبا و آرزو نیک شما تشکر میکنم.
بسلامت باشید.
امپراطور
بسیار عالى ، زیبا و قشنگ ، درود
شهاب

محترم عبدالغفار شهاب از لطف بیکران شما ممنونم برقرار باشید.
امپراطور

واوووووعاشقانه زیباست…..درودها
شریفه رفیق
جرمنی

انو قدردان و خرد پرور محترمه شریفه رفیق از صفای حضور شما سپاسمندم.

امپراطور

در یک کلام…!
در خون طپیـــده دید منِ درد کشتـــــه را
یـــــار گریــــز پا بخــود عزم سفر گرفت
ا – م – ا
راضیه از کشور اتریش

شاعره شهیر سرزمین هنرپرور تاجیکستان محترمه بانو Розия Шарофиён از حضور شما مشکورم.
امپراطور

بسیار زیبا درودتان استاد گرامی
سروده هایتان را باید با آب زر نوشت
دنیا پور شرف
از فرانسه

از زیبا نگاری و مرحمت شاعره گرانقدر محترمه پور شرف کهکشانها مدیونم.
حصین بمانید.
امپراطور

درود تان باد!
زیباست، سبز و کامگار باشید.
مژگان جوانشیر
Copenhagen , Denmark

بانوی فرهیخته محترمه مژگان جوانشیر درود های گرم منا با لطف بی بدیل تان بپذیرید از آرزو نیک شما مدیونم.
سعادتمند باشید.
امپراطور

پاینده باشید آقای  احمد محمود امپراطور
Zahra  Salimi

محترمه Zahra Salimi گرامی از شما تشکر میکنم..
امپراطور

besyar zeba ast mesle hamiesha droud
شیما نظام
از آلمان

بانوی زیبا و ادب سنج محترمه شیما نظام از مهربانی شما یکجهان ممنونم.
برقرار باشید.
امپراطور

ای عشق تمام بهانه از تو است
حسن سید
از جرمنی

جناب محترم حسن سید صاحب از ابیات پر معنی شما سپاسگزارم.
امپراطور

درود محمود جان گرامی بسیار عالی وزیبا سعادتمند باشید.
جینا رویت
از آلمان

ادیبه هنرمند و مستعد محترمه جینا رویت از لطف بیکران شما ممنونم.
امپراطور

شادم وپر سعادت
که بازهم شاعری از تبار جاودانه ها را
در جمع دوستان دارم
که اشعار ووجود گرامی اشان فخر ماست
سرایشگر زیبا کلام گرامی احمد محمود عزیز سپاس ودرود
صفیه احمد
از لندن

بانو سخن پرداز ادبیه زیبا و زیبا بیان دوست نیک سیرتم محترمه صفیه احمد از دُر سفته های بلند ادبی شما سپاسمندم.
حضور با صفای شما خُرم باد
امپراطور

درود جناب امپراطور طبع و توانیی شعرتان را از ژرف های دل میستایم
همیشه موفق باشید
سید هاشم هاشمی
برلین آلمان

جناب محترم سید هاشم هاشمی صاحب از حضور پر بار و پر طراوت شما مشکورم.
بسلامت باشید.
امپراطور

ماشاالله گویم به أین بدیهه سرای هر دو دوست شرین سخن وزییا کلام !
سبز وخرم باشید جوهر صاحب گرامی وامپراطور گرانقدر
وحیده از آلمان

داکتر گرانقدر ما محترمه وحیده از حضور فعال شما مکرراً سپاسگزاری میکنم.
امپراطور

درود های بیکران از طرف جانثار خدمت امپراتور بزرگوار که مدتی است ازخدمت دورودرکنج عزلت محصور گردیده ام که امروز آفتاب مهر فروزان گشت و چشمم به سرودۀ جناب شما روشن شد . درود بر آ رقیب عزیزمحترم جوهر  که خود کان جوهرند و دلش درهوای شما می تپد . سر فرازی هردو یار نازنین را صمیمانه آرزو میکنم .
بیسواد ر
ترانتو کانادا

درود ها و تحیات قلبی و بی پایان من تقدیم خردمند حکیم فاضل دانشمند استاد ( ر ) بیسواد صاحب..!
از واژه گان بلند ادبی و حضور مدبرانه ای شما بزرگ مرد آزادی و آزادی خواه در نهایت عاجز و ادب تشکر و امتنان بجا می آورم.
صحتمند و سلامتی حضرت دوست را از پروردگار عالمیان استدعا دارم.
امپراطور

درود به جناب امپراطور دلها و جناب جوهر موفق و سر آفراز باشید در إشعار ناب تان برکت باد…..
نجیب الله امیری
کابل افغانستان

برادر قدردانم محترم نجیب الله امیری از نوازش ادبی و خردپروری شما عالم عالم تشکر و امتنان می نمایم.
امپراطور

درود به برادر عزیزم بسیار عالی
دوکتور نوری
Mission Viejo,  California

شاعر گرانقدر محترم دوکتور نوری از حضور سبز شما ممنونم.
امپراطور

بسیار عالی وپر سوز احمد نازنین قامتت بلند و سروده هایت سر بلند باد.
سمیع ایوبیار
کابل

استاد بزرگوار محترم ایوبیار صاحب از شما سپاسگزارم.
امپراطور

حیف و افسوس که نام تو مختصر گرفت – غم های من باعشق تو یکجا در گرفت
ظاهر نافع
اورلندو، فلوریدا

جناب محترم ظاهر نافع صاحب از بیت زیبا و قریحه بلند ادبی شما مشکورم.
بسلامت باشید.
امپراطور

ماشاالله بسیارمقبول مثل هـمشیه زیبا زنده باشى برادر
نازنینم قربان مهر محبوبی محمود
مسعوده اکبری
از امریکا

خواهر عزیز و گرانقدر از حسن نظر و مهر معنی شما کهکشانها ممنون و مدیونم.
خدانکند لطفاً قربان نگویید.
امپراطور

بسیار زیبا ، خداوند ج به توفیقات شما بیفزاید.
غلام علی صارم
کابل/افغانستان

استاد گران ارج نویسنده معاصر میهنم محترم صارم صاحب از نوازش و دعای خیر تان سپاسگزارم
امپراطور

سلام برادر عزیزم منتظر اشعار تان در شعرچشتی هستیم.
سید احمد ظریف چشتی
هرات/افغانستان

درود به صوفی وارسته بدرالمشایخ برادر نازنین محترم سید احمد ظریف چشتی.!
حتمن خدمت حضور انور شما و تیم کاری سایت شعر چشتی میفرستم.
امپراطور

بسیار بسیار بلند وپر محتوا، بلندای خیال شاعرانه نصیب طبعت باد امپراطور عزیز.
سهیل سامانی
کابل افغانستان

شاعر گران برادر عزیزم جناب محترم سهیل سامانی از ابیات خردمندانه ای شما مشکورم.
امپراطور


از فساد در جامعه مفسد به مقصد میرسد..
یک فساتی رفت مارا فاسدی دیگر گرفت..
روغن فقر سواد و جهل خوشبوی جهان..
اسکناس کاغذی داد معدن گوهر گرفت..
موسوی
از مزار شریف

شاعر بزرگوار محترم سید علی موسوی از رباعی زیبا و آموزنده شما خوشم آمد طبع تان باز و روان باد
امپراطور

آتشِ عشقت محمود دامنِ معشوق سوخت
پارسا باجوهر خود دلبر دگر گرفت
فروغ

استاد گرانقدر شاعر وارسته کاکا بزرگوارم جناب محترم حسن شاه فروغ صاحب از نوازش ادبی شما سپاسمندم.
پیش اهل خبره دارم پوزش و عفوه عظیم
چون به وزن شعر و گفتارم کمی تکر گرفت
امپراطور

بسیار زیباست درود برشما امپراطور عزیز
مهجور

شاعر قدردان محترم محمد جان مهجور از مهر معنوی شما سپاسگزارم

امپراطور

محمود عزیز دست وپنجه ات الهی خاک نشود سروده بسیارزیبا
تیشه درتمثال شرین گرچه سختی هاکشید
جان شرین مزددست ازکوه کن کافر گرفت
صایب تبریزی
محمد راعی از کشور دانمارک

فاضل دانشمند استاد حکیم کاکا بزرگوارم محترم راعی صاحب از حضور باصفا و دعای گهر بار شما ممنون و مدیون و مرهونم.
امپراطور
بلاخره ختم مشاعره و جواب به دوستان به اتمام رسید و صبح صادق دمید.
با التماس دعا خیر از همه یاران و بزرگان
ارادتمند شما
احمد محمود امپراطور از شهر زیبا و پر حادثه کابل

 

۲ پاسخ به “مشاعره”

 1. admin گفت:

  درود به جناب جوهر عزیز و امپراطور گرامی ،مشاعره عالی و زیباست. موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر – کانبیرا – آسترالیا

 2. فاضل دانشمند، کاکا بزرگوارم جلالتمأب محترم محمد مهدی بشیر هروی صاحب..!
  از خرد پروری؛ هنر دوستی و زحمات شبانه روزی شما در قسمت رشد و شگوفایی استعداد ها واقعاً و قلباً مشکور و ممنونم.
  خداوند اجر اعظیم را به این سعی و تلاش شما نصیب بگرداند.
  حال و هوایتان سبز و مطبوع
  امپراطور
  از رزمگاه خون و انتحار

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما