۲۴ ساعت

03 نوامبر
۲دیدگاه

گـــــــدا ی حــســیـــــن(ع)

تاریخ نشر دوشنبه سوم اکتوبر ۲۰۱۴ هالند

08097658015331834936

خوشا بحا ل کسا نیکه درس آ زا دی

گرفته اند ز یا را ن با وفا ی حسیــن

گـــــــدا ی حــســیـــــن(ع)

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۶ ما رچ٢٠٠۴، سد نی

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

خــوشــا بحــا ل د لـی کـوتـپـد، بـرا ی حـسـیــن

خــوشــا بحــا ل کسی کـو شـود فـدا ی حـسـیــن

خــوشــا بحــا ل نـد یـمــا ن کـــوی آ ن سَـــروَر

خــوشــا بحــا ل شهی کـو بُــوَد گــدا ی حـسـیـن

خــوشــا بحــا ل شـهـیـــدا ن کــربــلا یــکــســر

کـه جـا ن خـود همـه دا دند، د رهــوای حـسـیـن

خــوشــا بحــا ل کـسـا نـیــکـه ا زرهِ ا خــلا ص

زنـنـد بـوسـه بـه آ ســتـا ن بـا صـفــا ی حـسـیـن

خــوشــا بحــا ل مـریضـی کـه ا وشِـــفــأ یــا بـد

بــد ون خــــوردن دا رو، ا ز دعــــا ی حـسـیـن

خــوشــا بحــا ل کـسی کــوتـُهـِی کــنــد قــا لــب

بـه زیــرقـبــهء زریـــن وجـا نــفـــزا ی حـسـیـن

خــوشــا بحــا ل عـلــمــــدا ر روزعـــا شــوراء

که دا د چشـم ودود سـتـش، به مـدعـا ی حـسـیـن

خــوشــا بحــا ل عــروسی که تـا زه دا مــا د ش

زخـون خـویـش حنـاء بـسـتـه، درسرای حـسـیـن

خــوشــا بحــا ل عـلـی طفـل شیــرخـوارربــا ب

که خورد زتیـرسه شعبـه، شیـردرمنـای حـسـیـن

خـوشـا بحــا ل جــوا نــیـکــه ا زعـلــی ا کـــبـر

گــــرفـتــه درس شــهـا د ت، د رولا ی حـسـیـن

خـوشـا بحـا ل زنـا نـیــکـه، د رحـفــظ حـجــا ب

شـونـد پـیــروزهــراء، مـا م پـا رسـا ی حـسـیـن

خـوشـا بحـا ل کـسـا نـیــکـه درصــف مـحــشــر

نصیب شـا ن بـِشَــود بخــشــش خــدا ی حـسـیـن

خـوشـا بحـا ل کـسـا نیـکه وقــت شــا م وسـحــر

زد یـده خــون بـفـشـا نـنـد، د رعـــزا ی حـسـیـن

خـوشـا بحــا ل کـســا نـیـــکـه، تــلـــخـی نـــزع

شــود چــوشـهــد بـرا یشـا ن ا زلـقــا ی حـسـیـن

خـوشـا بحــا ل مـسـلـمـــا ن مـؤمــن ومـخـلــص

کـه پـا نهــا ده زا لــفـت، بـجــا ی پـا ی حـسـیـن

خـوشـا بحـا ل مـحـبـــا ن و د وســــتــا ن عـلــی

کـه دا رنــد آ رزو وشــوق کــــربـلا ی حـسـیـن

خـوشـا بحـا ل کـســـا نـیــکه در بـِــلا د کـُـفــــر

نکـــرده ا نـد فــرا مـــوش، مـا جـــرای حـسـیـن

خـوشـا بحـا ل کـسـا نیـکـه داده ا نـد سـروجــا ن

گــرفـتـه ا نـد بجــا ن، ســـا یهء لــوا ی حـسـیـن

خـوشـا بحــا ل کــســـا نـیــکـه، د رس آ زا د ی

گـــرفـتــه ا نــد ز یــا را ن بــا وفـــا ی حـسـیـن

خـوشـا بحـا ل کـسا نـیــکـه روز رســـتـا خـیـــز

به دست راست بگـیـرند نا مه ازعـطای حـسـیـن

خــوشــا بحــا ل ریــا حــی ســپــهـــدا ر یــزیــد

کـه گـشت جـذ ب شهـا دت، زکهـربا ی حـسـیـن

خـوشـا بحــا ل کـســا نـیـــکـه د ر د ل شــبـهـــا

پـس ا زنـمـــا زشـبــا نـه، کـنـنـد ثـنـا ی حـسـیـن

خـوشـا بحــا ل کسا نیــکـه وقـت رفــع عـطـــش

نمی بــرنـد زیــا د، تـشـنـگا ن بیـنـوا ی حـسـیـن

خـوشـا بحــا ل کـســا نـیــکـه درزمــا ن نـیـــا ز

نمـی رونـد بـه د ری، جـــزد رخـــدا ی حـسـیـن

خـوشـا بحـا ل کـسـا نیکـه چـون شُــَریح کـثـیـف

بـه جـیـفــهء نـفـــروشـنـد، خـون بهـا ی حـسـیـن

خـوشـا بحـا ل تـوگــر حـیــدری، زلـطـف خـــدا

بـه وقـت دا دن جـا ن، بـشـنوی صدا ی حـسـیـن

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۶ ما رچ٢٠٠۴، سد نی

 

۲ پاسخ به “گـــــــدا ی حــســیـــــن(ع)”

  1. admin گفت:

    استاد محترم جناب داکتر حیدری عزیز ، سروده زیباست. دهم محترم روز عاشورا و روز شهادت امام جسین ( ع ) نواسه حصرت محمد ( ص ) را بشما و تمام مسلمانان جهان تسلیت میکویم. موفق باشید. مهدی بشیر

  2. قیوم بشیر « هروی » گفت:

    جناب داکتر صاحب حیدری عزیز ! فرا رسیدن ایام شهادت سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) ویاران باوفایش را خدمت شما و تمامی مسلمین جهان تسلیت عرض نموده التماس دعا دارم.

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما