۲۴ ساعت

25 ژوئن
۱ دیدگاه

یگانه راه نجات ضیاالحق امرخیل ازخجالت

تاریخ نشر چهارشنبه ۲۵ جون  ۲۰۱۴ هالند

ضیاءالحق امرخیل، حین انتقال برگه های سفید رأی دهی  توسط پولیس بیدارگرفتار گردید.

ضیاءالحق امرخیل، حین انتقال برگه های سفید رأی دهی توسط پولیس بیدارگرفتار گردید.

یگانه راه نجات  ضیاالحق امرخیل ازخجالت ابدی

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۲۶ / ۶ / ۲۰۱۴ ،سدنی

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

آقای ضیاءالحق امرخیل،رئیس دبیرخانهءکمیسیون انتخابات افغانستان، که درروز۲۴جوزا، یعنی درروزانتخابات دوردوم ریاست جمهوری ، در حالیکه سعی به تقلب کاری داشت،درحین انتقال برگه های سفید رأی دهی باهوشیاری فرمانده پولیس کابل،جنرال ظاهرظاهردرآخرین لحظات انتخابات، دزد با پشتاره گرفتار گردید.

وی باتقلب کاری آشکار خودمیخواست دوموتر مملوازبرگه های رأی دهی را بصورت غیر قانونی وبدون اطلاع مقامات امنیتی به نفع یکی از کاندیدان مد نظرش بطرف سروبی، یکی از ولسوالیهای کابل انتقال بدهد،که بصورت بالفعل گرفتار گردید.

آقای امرخیل گفته که این موادبه یکی از مراکزرأی گیری در سروبی منتقل میشد تاکمبود مواد درآنجا جبران شود.

جنرال ظاهرفرمانده پولیس کابل میگوید،امرخیل رئیس دارالانشای کمیسبون مستقل انتخابات را درچندموردتقلب،باثبوت،گرفتار کردیم،اما اواز زورکارگرفته حتی بالای پولیس ملی شلیک کرده است.

بهرصورت پولیس شجاع ووظیفه شناس مانع این کارخلاف قانون و ضد مردمی آقای امرخیل گردید.

باتأسف که شریکان جرم آقای امرخیل این ادعای پولیس را نادرست  خوانده وآقای احمد یوسف نورستانی،رئیس کمیسیون انتخابات گفته است که اتهامات علیه رئیس دبیرخانهءاین نهاد را از”ریشه”رد میکند وسندی هم دراین مورد وجود ندارد. وبعضی ها این تقلب را یک سوء تفاهم پنداشته اند.

بلاخره بازهم یک تقلب،افتضاح یا سوءتفاهم !! دیگرآقای امرخیل به صورت مکالمات صوتی ثبت شده بابعضی ازافراد ستاد انتخاباتی تحول وتداوم به دسترس رسانه های خبری رسید. ازاین تقلب وخیانت ملی شان به رأی مردم مظلوم ومسلمان وطن عزیز ما،قاطبهء مردم  افغانستان واکثر مردم جهان مطلع گردیدند.

حالاکه طشت رسوائی وبدنامی آقای امرخیل ازبام افتاده وچلوصافشان ازآب برامده است،راه وچارهء دیگری جزاستعفا نداشته اند.این کارشان قدمی مثبت بوده ولی کافی نمی باشد.

برای روشن شدن ذهن وبیداری وجدان جناب عالی،یک واقعهء کاملاً حقیقی وتاریخی از زمان خلافت یزید ابن معاویه را بگوشزد شان می رسانم وآن اینکه:

زمانیکه حضرت امام حسین(ع) نواسهءپیغمبرگرامی اسلام(ص) از مکهء معظمه روانه کوفه بود،حُرّابن یزیدریاحی،که یکی ازسرلشکران سپاه یزید بود،مانع رسیدن امام به کوفه گردید.

حُرّابن یزید ریاحی اولین کسی بودکه راه را بر امام حسین(ع) بست و امام را با اهل وعیال وهمراهانش در دشت سوزان وبی آب وعلف نینوا محاصره نمود. آب دریاچهءفراط را که برهمهء انسانها، حیوانات، طیور وحشرات مباح بود،امام حسین(ع) وهمراهانش را ازدسترسی به آن محروم نمود.

از تمام مشکلاتی که درچند روز پیش ازعاشورا برامام وهمراهانش وارد آمد،صرفنظرنموده وتنها به روزدهم عاشورا نظر اندازی کوتاهی می نمائیم.

صبح روزعاشورا بودکه وجدان خوابیدهءحُرّ،که با عث وعامل آن همه اذیتها وآزارها بر امام وهمراهانش گردیده بود،بیدار شده واو به صدای وجدان لبیک گفته وسپاه یزید را ترک کرده وروانه سپاه کوچک امام حسین(ع) گردید.

حُرّدرراه حق وعدالت،درراه اسلام عزیزودر رکاب امام حسین(ع) تا آخرین قطرهءخون خود شجاعانه جنگید ودرجهء رفیعهء شهادت را با افتخارجاودانی دنیوی واخروی نصیب خودگردانید.درود برروان پاکش باد!

امروز قبر مطهرش درجوار قبر امام حسین(ع)درکربلای معلا بوده که همه ساله زیارتگاه میلیونها مسلمان از سراسر جهان میباشد.

امیدواریم که وجدان مردهء این تقلب کاران واخصاً از آقای امرخیل بیدارشود وخود را درمقابل مردم مظلوم وشریف افغانستان مسؤل بدانند. متیقن باشند که هیچ قدرتی نمی تواند پرونده های این تقلب کاران را،مانند آقای کرزی خاتمه یافته ومسدود نمایند. ایشان بلاخره روزی در محکمهءعدل الهی جوابده این همه حق تلفی های خویش خواهند بود.

بسیار بسیاردرست وبجا خواهد بودکه از تقلبات خود وهمدستان خود، شجاعانه،دلیرانه ومسؤلانه اعتراف نموده واز مردم معذرت بخواهند. بس است که تاحال دراین دوردوم انتخابات درحدود صدهموطن عزیز وبیگناه ما جانهای شیرین خودرا ازدست داده اند.ازاین بیش نگذارند که کشورخراب شده ومردم مظلوم ما دربحران جدیدی گرفتار آید.

این یگانه راه نجات واعادهء حیثیت آقای امرخیل و همدستانشان می باشد. مرگ باعزت بهتر اززندگی باذلت.

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۲۶،۶،۲۰۱۴،سدنی

 

 

یک پاسخ به “یگانه راه نجات ضیاالحق امرخیل ازخجالت”

  1. admin گفت:

    درود به جناب داکتر صاحب حیدری ، امیدوارم صحت تان خوب شده باشد. مطلب خیلی عالی و زیبا را نوشته اید که همه واقعات تاریخی و فعلی را خوب انعکاس داده اید. موفق وزنده باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما