۲۴ ساعت

21 آوریل
۳دیدگاه

عــا رف شـیـــراز

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۱ اپریل  ۲۰۱۴ هالند

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

بسمه تعالی

سعدیا دیده گشا حا لـت دنیا بنگـر

مـاجـرای دل آوارهء شـیـدا بنگـر

(استاد خلیل الله خلیلی)

عــا رف شـیـــراز

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۱۹ سپتمبر۲٠٠۶،سدنی

آسترالیا

سـعـد یا خیـزتـو شـورو شرد نیا بـنگـر

هـمـه قـربا نی افـغـا ن وعــربهـا بنگـر

چه شـدازدست پلـیدان جهـان حال بشـر

وضع امروز ببین حا لت فــردا بـنگــر

توبگـفـتی که هـمـه آدمی اعضای همنـد

اینک ای شیخ هما م حالـت اعضا بنگـر

خرس قطبی چه جفاهاکه نکرددرمُلـکـم

جای وی را بگـرفـته سـگ رسوا بنگـر

گشته شیطان بزرگ د یو جهـان امـروز

ظلم این دیو جهانخوار به هـر جا بنگـر

بـزنـــد لافِ حـقـــوق ِبـشــــرو آزا دی

این چرند های وی ا فتـاده ز معنا بنگـر

ملک افـغـان وعراق را بنمـوده اشغا ل

تاخت وتازش توبه لبنان وبکوریا بنگـر

کرد ویران وطن ما به نیرنگ وفریـب

تشنهء خون مسلمـا ن شده، یغـمـا بنگـر

مـیهـنـت را نگـذارد به تـرقـی در عـلـم

سـدراه گـشته به هـرجا توغـوغـا بنگـر

سخت گیردزعداوت به محبان علی(ع)

گـشته رسوای جهـا ن قدرت مولا بنگر

پروراند بسـرش خواب نو شرق وســط

فـتح مـردان خــدا را تـودرآ نجـا بنگــر

بهـرآزارواذ یـت به هـــزاران مظـلــوم

ساخت زندان مخوف تو به کـوبا بنگـر

شکوه داردزتروریست وتروریزم جهان

خود ش حامی تروریزم دراِخـفـا بنگـر

زآ تـش را کـت وطیـاره وبـم هـای ثقـیل

سـرخ ازخـون شهـیدان همه صحرا بنگـر

ا ستفاده زا تــومــی بــَم وی د ر جـا پان

قـتـل عام زن ومـرد، کود ک و بُرنا بنگـر

ازفلسطین چه بگــویم بـرا یت ای شــیخ

نیم قـرنیست به خون غـرقه وتـنـهــا بنگـر

گشته آواره زکـا شـانهء خـود ملـیون هـا

نا لــش ســوخـتـگــان تــا بـه ثــریـا بنگــر

حیدری گشته زهجران وطن همچون قیس

حـا ل ا ین پـیـر شکسـتـه دل ِشـیـدا بنگـر

خواهـم آ بـاد وطنـت عارف شیـرازعـزیز

دشـمــن د یـن تـونـا بـود زد نـیــا بـنـگــر

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۱۹ سپتمبر۲٠٠۶،سدنی

آسترالیا

بمنـا سبت شب شعــرو بزرگـداشت شـیخ مصلـح الـد ین حضرت سعـدی، شاعـر، نویسـنده،حکـیم،دا نشمـند،معلم اخلا ق،عارف وصوفی شیرازکه در سدنی برگزار شده بود، سروده شد.

(استـقـبـا ل ازقصیدهء مرحوم اسـتاد خلیل الله خلیلی).

 

۳ پاسخ به “عــا رف شـیـــراز”

  1. admin گفت:

    درود به استاد محترم جناب داکتر اسدالله خیدری ، سروده زیبا و عالیست . خط بردم و لذت بردم . موفق و سلامت باشید. مهدی بشیر

  2. درود به جناب دوکتور اسدالله حیدری ۱
    شعر شمارا خواندم و حظ بردم قلم تان توانا باد.

  3. داکتر اسدالله حیدری گفت:

    باتقدیم سلامهای گرم وصمیمانه خدمت هریک برادران فرهیخته ودانشمند آقایان محمد مهدی بشیر واستادگرامی آقای توکل هروی ،از حسن نظر تان نسبت به شعر عارف شیراز جهان سپاس .موفق وکامگار باشید برادر تان داکتر حیدری

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما