۲۴ ساعت

12 آوریل
۱ دیدگاه

طبـیـب دردمنــدان

 تاریخ نشر شنبه  ۱۲ اپریل  ۲۰۱۴ هالند

محترم پوهنوال داکتر اسدالله "حیدری"

محترم پوهنوال داکتر اسدالله “حیدری”

بسمه تعلی

طبـیـب دردمنــدان

پوهنوال داکتر اسدالله “حیدری”

ششم دیسمبر۲٠٠۶ ، سدنی

****

ای طـبـیـب درد مـنـدان یاعـلی !

ای ا نـیـس مُـسـتمنــدان یا علی !

نــا م زیـبـا یـت عـلی شـیـرخــدا

در دو دنیا،مشکل آ سا ن یا علی!

دوسـتا نت هـرکجا خـوارو ذلـیـل

تا به کی حـا ل پریشا ن یا علی !

ازجـفا ی ظا لـما ن مُلک خـویش

گشته ایم ما خا نه ویرا ن یا علی!

ملک ا فغا ن را نمـود ند پا یمـا ل

سـرخ ازخـون شـهـیـدا ن یا علی!

دوســـتـا ن آواره و دوراز وطــن

گـیـر،د سـت بی نوا یـا ن یا عـلی!

حـق زهراهـمسرت،دخت رسـول

یک نظـربرما غـریـبـا ن یا عـلی!

یا عـلی بـودی یـتـیـمــا ن را پـد ر

هـم پرسـتا ر مریـضـا ن یا عـلی!

بهـرعـبـا س وحـسـیــن وزیـنـبـت

رس بـه داد مـلـت مـا ن یـا عـلی!

از عدا لت شهره گشتی درجهـا ن

وزشـجا عت شیریزدا ن یا عـلی!

درجـهاد کـا فــرا ن دا دی نشــا ن

بیشک هستی، شاه مردان یاعـلی!

تودست خدا صا حـب ذو الـفـقـا ر

نشا نی، تو ازبی نـشـا ن یا عـلی!

به گـلــزار خـلـقــــت کــرد گــــا ر

تـواعـجـوبـهء گـلْـسـِـتـا ن یا عـلی!

بـرا د ر تـرا خـوا نـد خـتــم رُسـُـل

ا ما می، توبرا نس وجـا نّ یا عـلی

چگـونه توا ن وصفـت ای پـا د شه

کـه بـالا تــری ازگـمــا ن یا عـلی!

زحُب تو نقـشی به دلـهـا ی ما ست

ز سیما ی ما، آ ن عـیـا ن یا عـلی!

چو خصمت به شمشیرکیـن زد ترا

برفت عدل و داد ازجهـان یا عـلی!

خـدا کـرده لعـنـت بـرآ ن بی حـیـا

ا بن مُـلجــم،اخّ شـیـطــان یا عـلی!

یا عـلی دا ریـم خـوف ازروزحـشر

زآنکه ما ئیم غرق عِصیان یاعـلی!

وقـت جـا ندا دن به داد مـا ن بـرس

قبض روح را سهل گردا ن یا علی!

حیـدری“ازدوسـتانِ مُخلـص است

ازلـقـا یـت، شـــا د گــردان یا عـلی!

پوهنوال داکتر اسدالله “حیدری”

 

یک پاسخ به “طبـیـب دردمنــدان”

  1. admin گفت:

    جناب محترم پوهنوال داکتر اسدالله “حیدری” ضمن عرض سلام خوش شدم که بخیر صحت تان خوب شده . برایتان صحت کامل آرزو میکنم. سروده زیبا و دلنشین است . زنده وسلامت باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما