۲۴ ساعت

11 مارس
۱ دیدگاه

رنــــج ا نـتـــظــــا ر

تاریخ نشر سه شنبه  ۱۱ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

رنــــج ا نـتـــظــــا ر

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۲۷ ما رچ٢٠٠۴، سد نی

****

مـیـخــوا ســتـم فـــدا ی تـومـــولا شـــوم، نـشـــد

مجنـون صفـت به عـشـق تورسـوا شـوم، نـشـــد

دربحــرالـفــت تـو، ا یـا صــاحـب ا لــزمـــا ن!

مـی خـوا ستـم چـومـا هی ود ریـا شــوم، نـشـــد

درگـلـشــن وصـا ل تـو، مــولا ی ا نـس وجـا نّ

یــک ذرهء چــو شــبـنــم گــلــهــا شــوم، نـشـــد

بـیـمـا رو درد مـنـد تـومــن، یــا ولــی عـصــر!

ا زد یــــد ن رخ تــــو مـــــدا وا شـــوم ، نـشـــد

ا زسا غــروشـــرا ب وزصَــهـبــا ی کــوثـــری

ا زخــود بـرفـتـه وا لــه وشــیــدا شــوم ، نـشـــد

د رجـمـع نــوکـــرا ن تـو، ا ی مـنــجـی بـشـــر!

حــا ضـربخــد مـتـت شــب یـلـــدا شــوم، نـشـــد

ا زحـُســن بـی مـثــا ل تـو، ای یـوسـف زمـا ن!

مـیـخــواســتـم کـه مـحــوتـمــا شــا شــوم، نـشــد

بـی نــورروی مــا ه تــوا ی پـُــورمُــرتـَـضــی!

صــبـرا زکـــفــم بـرفـتـه شَـکِـیـبــا شــوم، نـشــد

ا زفــــرط ا شــتــیـــا ق بــــروز ظـهــــور تـــو

چــون ذ ره مـَحـضَــرتـوهُـــَویـــدا شــوم، نـشــد

د ررشــــتـهء کــمـنـــد تــو پـــا بــنـــد ا ُلـفــتـــم

د ر ســـــا یــهء وَلا ی تـــو وا لا شـــوم، نـشـــد

ا زرنـج ا نـتـظـــا رتــو، مــن پـیـــرگـشــتــه ا م

ا زجـِـلـــوَهء جــمـــا ل تـو، بُــرنـا شــوم، نـشــد

آ قــا! فــدا ی جــا ن تــو، صــد جـا ن حـیــدری

مـیخــوا سـتـم بـه مـدح تـو، شِـیـوا شــوم، نـشــد

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۲۷ ما رچ٢٠٠۴، سد نی

 

یک پاسخ به “رنــــج ا نـتـــظــــا ر”

  1. admin گفت:

    جناب محترم استاد حیدری عزیز ، واقعآ سروده زیبا و عالیست . کیف کردم . موفق باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما