۲۴ ساعت

24 ژانویه
۱ دیدگاه

خـــوف ا زعـقـبـــی

تاریخ نشر جمعه  ۲۴ جنوری ۲۰۱۴  هالند

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

سا قیا! می ده مرا، تا سا عتی خوش بگذرد 

خـــوف ا زعـقـبـــی 

دا کتر اسدالله حیدری

٢٠ما رچ۲۰۰۵، سد نی

****

گـرتوداری خــوف ازعـقـبی ود فـتـرغـم مخـور

گـرتـرا احـمـــد بود، شـا فـع محـشــرغـم مخـور

دل ا گــردا ری تـوحُــب آ ل حـیــدرمــــرحــبـــا

تا تـرامـشـکـل کـشا ه بـا شـد، سرورغــم مخـور

گـرزهـجـرمـیهـنـت،مغـمـوم ودل بـشـکستــه ای

خـا لــق یـکـتـا نـمــا یـد، هـجــرآخـرغــم مخـور

گـرشوی دورازوطـن، خـا ک انـدرمُـلک کـُفـــر

لطف حق خا کـت رسا ند، نـزدما درغـم مخـور

کرد گرا ین دهـردونت، همچـوطوطی درقـفـس

عا قِـبـت روزی شـوی، آ زا د یکـسرغـم مخـور

با ش صـا دق پـیـشـه ورهــرو، بـراه مـسـتـقـیــم

گـرندا ری مثـل شـاهـا ن، تاج بـرسرغـم مخـور

گـردرا ین د نیـا ندا ری، زنـد گی بـرطبـق میـل

کــوش درآ بــا دی، د نیــا ی د یگـــرغـم مخـور

گـربریزی قطـره ا شکـی، بـرحـسیـن ابن عـلــی

وقـت جا نـداد ن رسد، زهـراء اطهـرغـم مخـور

گــربـه وقـت تـشــنگـی، یـا د آ وری ا زکــربـلا

تشـنگی ها یت سرآ ید، زآ ب کـوثــرغـم مخـور

سخت راهی پیـشرودا ری، زمــردن تا صـرا ط

گــرتــرا یــا وربـود، ا هـل پیــا مبــرغـم مخـور

گـرچه ذ نبـت بیـشـتــربا شد،زا شـجــا رونجــوم

گـرتـرا بخـشـدزلـطـفـش، ربّ ِا کبـرغـم مـخـور

حیدری هرچند سخت است، زندگی درملک غیر

با شـد ا َروردِ زبـا نـت، ذ کــردا ورغـم مـخـور

کردی استقبا ل، شعـرحضرت حا فـظ چه خـوب

خواهم ازیـزدا ن بـرا یت،شعـربهتـرغـم مـخـور

سا قـیا! مـی ده مـرا تـا ساعـتـی خـوش بگـــذرد

خـا ک بـا شد آخـرت، با لیـن وبستـرغـم مـخـور

 دا کتر اسدالله حیدری

 

یک پاسخ به “خـــوف ا زعـقـبـــی”

 1. admin گفت:

  دوست محترم جناب داکتر صاحب حیدری عزیز، سروده خیلی زیبا و عالیست که از خواندن آن لذت بردم و چی زیبا فرموده اید :
  گــربـه وقـت تـشــنگـی، یـا د آ وری ا زکــربـلا
  تشـنگی ها یت سرآ ید، زآ ب کـوثــرغـم مخـور
  سخت راهی پیـشرودا ری، زمــردن تا صـرا ط
  گــرتــرا یــا وربـود، ا هـل پیــا مبــرغـم مخـور
  موفق وسلامت باشید . مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما