۲۴ ساعت

11 ژانویه
۱ دیدگاه

اوضـاع وطـن

تاریخ نشر شنبه ۱۱ جنوری ۲۰۱۴  هالند

پوهنوال داکتر اسدلله حیدری

پوهنوال داکتر اسدلله حیدری

استقبال ازشعرحضرت حافظ علیه الرحمه با مطلع:

این چه شوراست که دردورقمرمی بینم

هـمـه آ فــا ق پُـرازفـتـنـه وشــرمی بینم

اوضـاع وطـن

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

بیست وهشتم ماه می ۲٠٠٧،سدنی

بیست وچهار جنوری٢٠٠٧ ،سدنی -آسترالیا

******

این چه شوراست که در مُلک ِپدر می بینم

هـمـه جا قـا تـل وجا نی وسـمر*می بـیـنـم

بهـریک لـقـمـهء نـان،اکـثــرمـردم محـتـاج

غـا صبـا ن ِحـق مـلـت ،هـمـه کـَرمی بـینم

پولداران همه درعـیش وبه عِشرت سرشار

بـیـنـوا یـان هـمه را، خـا ک بسـرمی بـیـنم

جَـوربـی حـد بـســرمـرد م ِمـظـلـوم ِوطــن

ز قـوی پـنـجـه وازصـا حـب ِزَرمی بـیـنـم

جــا نـیـان بـهــرچـپـا ول بـهـم پـیــونـد نـد

کودک وپـیـروجـوان،خـون ِجگـر می بینـم

عـالـم و فـاضـل مـیهـن،درهـجـران وفراق

جـاهـلان راهـمه با قـدرت وفـَــرّمـی بـیـنـم

پــا رلـمــان وطـنـم،ا کـثـرشـان نـا دانــــان

هـرکه دانـا سـت ورا،خــا ر ِبَصرمی بـیـنم

هـرکه خـواهـد که کـنـد خـدمـت ما م ِمیهـن

مــورد پـرسـش صـدعــا ق پــدرمـی بـیـنـم

آ نکـه وجـدان نـفـروشـد بـه پَــونـد ودا لـــر

هـمچـو”رنگـیـن وملا لـی”پس دَ رمی بـیـنم

آنکه لایق بود ش حلـقهء دار،چون”صدام”

خا طـر آسـوده بسـر تـاج ِظـَفـَـر می بـیـنم

طـا لـبـا ن را که بُـَونـد نـوکــردا ل ودا لـر

دشــمـن عـلــم وتــرقی وهُــنــر می بـیـنـم

حا فـظا!هیچ ندیدی توچـنـین وضع خراب

حـا ل ا ین ملت معصوم ،به خطرمی بـیـنم

حـیـدری“بهـروطـن راه دعـا پیـش بگیـر

که مـن ایـن راه تــرا پُــرزا ثـَـر می بـیـنم

*سمرــ  شب ،تاریکی وسیاهی شب

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

 

 

یک پاسخ به “اوضـاع وطـن”

  1. admin گفت:

    محترم جناب داکتر حیدری ، بازهم زیبا و مملو از احساس است و چی عالی فرموده اید :
    عـالـم و فـاضـل مـیهـن،درهـجـران وفراق
    جـاهـلان راهـمه با قـدرت وفـَــرّمـی بـیـنـم
    موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما