۲۴ ساعت

23 دسامبر
۱ دیدگاه

خطاب به کرزی

 تاریخ نشر دوشنبه ۲۳ دسامبر ۲۰۱۳ هالند

خطاب به کرزی

دررابطه به قرارداد امنیتی

ف. بری

****

ببین کرزی بر این وضع اسفناک      ندارد عـــــاقبت کار خطـــــرناک

دوازده سال بر قــــدرت نشســـتی     نه سازو برگی آوردی ز هستــــی

به ملیارد ها دالر شـــــــد سرازیر     نه ملک آباد گشت و نی ملت سیر

به ظاهرهرچه تعمیـــــــروعمارت     نه زآن مــــلت است بل از خیانت

زبنیاد کــــی شــــــدی کار اساسی     فروشگاه است وصــالون عروسی

نه صنعت نی زراعت نی فلاحت      نه شد بنیاد جز ســــــود و تجارت

گرسنه و فقیــــــر افزون گردیـــد      همـــــه پول ازوطن بیرون گردید

ملت زار وضعیف وناتوان است       همــــه محتاج دست دیگران است

ببین کــــرزی نداری همـــت کار      مکن بــد تر ازین وضــــع اسفبار

اگر داشتید هــــوای امــــن کشور      نمیــــکردید همـــه با خاک برابر

نمیکردید خراب آن نظـــم دولت       نمیــــدادید به باد آن شان وقدرت

بودی مــــــوجــود اردوی منظم        به روی دشمنــان چون دژ محکم

بودی تکمیـــل تجهیزات جنــگی       زنــــیروی زمینی تا هــــــــــوایی

همیشه آزمون امتـــــــــحان بـود       دفاع مشــــــــــرقی امر عیان بود

نه قدرت داشت اغیار درتقــــابل       نداشتند چشم دیدش را تحمـــــــــل

بشد معدوم آن نیــــــــروی افغان       چو برقدرت رسیدند خود فروشان

نوازشریف ازین امرگشت سرمست        که شدافغـان  چنیـــن خواروتهی دست

ازین فرصت که اکنون درقبال است       چشــــــــم پوشیدنت کار دجـــال است

ببین کرزی مخــــورفریب اغیار      که بار آرد پشیمــــانی چنین کار

تو مغروری که خود دیموکراتی      همیشه درهــــوای صـلح و آشتی

صـــــدای ملت افغان صــــدایت      بخواسـت ملت است تجویزورایت

مگر بر روی مردم پا گذاشتـــی      تــــو پاس لویه جرگه هم نداشتی

زخاص و عام و پیران وجوانان      زآ گاهان و هـــــم شورای افغان

طلب دارند همـه مردم درین باب      صلای کار و نفع ملـــک دریاب

همــــــه خواهان امن و ارتقا اند      به امضــــــای قرارداد همنوا اند

چو بگذاشتی به ملـت داوری را      به کاربندی چسان خیره سری را

ببین کرزی یکــی تنها تو اینجا       گذاری اندرین ره سنــــگ بیجــا

مزن خیزی چنین بیهوده بیباک       ندارد عاقبــــــت کار خطر ناک

بری  گفتا یکـــــی سنجیده گفتار     ازین بیش ملــــــت افغان میازار

ف. بری

 

یک پاسخ به “خطاب به کرزی”

  1. admin گفت:

    بری عزیز ، باز هم سروده زیبا و مملو از احساس است. موفق باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما