۲۴ ساعت

03 دسامبر
۷دیدگاه

زلال اشــک

تاریخ نشر دوشنبه  سوم دسامبر ۲۰۱۲هالند 

محترمه خانم عزیزه عنایت

محترمه خانم عزیزه عنایت

زلال اشــک

از عزیزه عنایت : مخمس برغزل حضـــرت  ابــو المعا نی بــیــد ل

*****

دلم از فــراق  حسنت, چـه بسـا تپیده بـا شـد

سحری که جلــوۀ تو زقضــا نــد یـده بـا شـد

چقـدر زلال اشکــم برخــم دویـــده بـــا شـــد

پی اشک من ندانم به  کجــا رسیــده بــا شــد

زپیـت دو یدنی داشــت برهــی چکیده با شـد

به هــوای آستــا نــت چو شــراردل   تپیــد ن

بـامیـد و صـل رویــت بـه صـد آرزو دویـدن

چقـدر شکسته بـا یـد به حــریــم تو رسیــد ن

تب و تــاب مو ج باید  زغــرور بحر دیــدن

چه رسد  به حالم آنکـس که تــرا ندیده با شـد

همه این نوای عاشق زفیوض سوزوساز اسـت

سر عاشقــان راهت به سجـود و د ر نمازاست

زبهـــار الفتء تــو گـل بنــده گی نـیــاز اســت

به چمن زخون بسمل همه جــا بهـار ناز اسـت

د م تیــغ آن تـبـسم رگ گـل بـــریــده بــا شـــد

زخمار عـیش و مستی نـرسی به قــرب جـانـان

تــا نـشد دلت شکسته , بـه سـلــوک راه دوران

خون دل فشـاند با ید, همـه شب چوگل, بدامـا ن

زطــریق شمع غــافــل مگــذر در ایــن بیـا بـان

مــژه آب ده زخـــاری  کـه بــه پـا خلیـده با شـد

عـاشـقی بهــار ز یبــا و هـــوای د لپسنــد اســت

دل عا شقــان بسمل  به هـــزار, پـرده بنـد اسـت

نـروی بسوی عشقی, که رهش پـراز گزند اسـت

به دمــاغ دعـوی عشق ســر بوالهوس بلــند است

مگـر از دکــان قصـاب, جگـری خــریـده با شــد

زندگی چوگل گهی است, گهی هم به رنج وسختی

نتــوان کســی  رهیدن زشـــــرار تـیــــره بـخـتــی

چــه بساط نـا تــوا نـی , یـا فضای عیـش ومستی

چـه بلنـدی و چه پستی چه عـدم  چه ملک  هستی

نشنیــده ایــم جـــا ئی کـه کــس آرمیــــده با شـــد

بشگـفـد( عـزیـزه) چــون گـل ز لطـافـت  گما نش

دل و دیـــده ام  مــنـــور, زفــــروغ آســتـــا نــش

بخشــد م  حیات دیگــر  مـهـر و الفــت  عیـا نـش

بـه هـــزار پـــرده( بیــدل) زدهــان بــی نشـا نــش

سخنـــی شنیـــده ام مــن کـــه کسی نــدیــده با شــد

عزیزه عنایت

 

۷ پاسخ به “زلال اشــک”

 1. بانو ی فرهیخته وگرامی عرض سلام واحترام دارم ،
  میخواهم برای انتخاب زیبای تان شادباش بگویم قلم تان نویسا باد عمر تان طولانی

 2. شهلا ولیزاده گفت:

  عالیست خانم عنایت عزیز!

 3. h.Forough گفت:

  بِسُرودوسازِبیدل بِسُرود عزیزه ازدل
  همه جا بسان بلبل زبهاروگلشن وگل
  بنواخت گوشِ جانم بصدای نظمِ بیدل
  بنمود شکاردل را بگرفت مُرغ بسمل
  بهوای هرکلام اش دل من تپیده باشد
  فروغ

 4. h.Forough گفت:

  بَسرود و سازِ بیدل بِسرود عزیزه از دل

 5. رشاد زریر گفت:

  درود بانو عزیزه شاعرهء خوشسرا و گلنویس ما! خیلی زیب سروده اید؛ خدا دست تان را از سرمان کم نکند.

 6. عزیزه عنایت گفت:

  درود بر برادران و عزیزان مهربانم که با شمیم حضور خویش مشام
  دل را معطر نموده اند و با کلام شیرین روح و جان خواهر خود را
  بنوازش گرفته اند .
  نام خدا برادر مهربانم آقای حسن شان فروغ نی زیک بند ازمخمس
  را سروده اند که قریحۀ خداد شان همیشه شاداب و شگوفا با شد .

 7. عزیزه جان عزیز مخمس بسیار عالی برای تان تبریک میگویم قلم تان مثل همیشه توانا و نویسا باد عزیزم.
  همیشه از اشعار زیبایت از گفتار دلپسندت و از خنده های ملیحت حظ برده و میبرم . قریحه ات جاری باد خواهر نازنینم .

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما