۲۴ ساعت

18 نوامبر
بدون دیدگاه

کج قلم

تاریخ نشر یکشنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۱۲هالند

 محمد اسحاق “ثنا”

۱۸ / ۱۱ / ۲۰۱۲ 

ونکوور کانادا

محمد اسحاق "ثنا"

محمد اسحاق “ثنا”

کج قلم

کج قلم هردم نویسنده حرف خوش گفتار کج قلم

دوست دارد کج سخن حرفیکه بیمقدار کج

کج نهاد هرگز نداند حرف مهر و عاطفت

می نویسد حرف بد درباره ای ابرار کج

خودکش بیگانه پرور ملک خود سازد خراب

بهر ویرانی ملکش کشته چون اغیار کج

صاحب قدرت ز خون هموطن موتر خرد

می دواند هر طرف بر جاده ای هموار کج

می برد صد دل به یغما دلبر ناز آفرین

سوی عاشق می کند ابروی شمشیر دار کج

زاهد خودبین به منبر می شود گاهی بلند

می نهد بر سر ز نخوت یکطرف دستار کج

گر بنای کار بی تدبیر میگردد شروع

می شود از ابتدا تا انتها دیوار کج

آرزوی مادر غمدیده باشد این چنین

کج شود سرهای قاتل هر یکی بردار کج

این همه نازک خیالیت نمیدانم ز چیست!

زانکه می باشد مرا نوک قلم بسیار کج

من ثنا نالم ز بخت بد  به صد شوروفغان

رنج غربت قامتم بنموده صد ها بار کج

محمد اسحاق “ثنا”

کج قلم هردم نویسنده حرف خوش گفتار کج قلم

دوست دارد کج سخن حرفیکه بیمقدار کج

کج نهاد هرگز نداند حرف مهر و عاطفت

می نویسد حرف بد درباره ای ابرار کج

خودکش بیگانه پرور ملک خود سازد خراب

بهر ویرانی ملکش کشته چون اغیار کج

صاحب قدرت ز خون هموطن موتر خرد

می دواند هر طرف بر جاده ای هموار کج

می برد صد دل به یغما دلبر ناز آفرین

سوی عاشق می کند ابروی شمشیر دار کج

زاهد خودبین به منبر می شود گاهی بلند

می نهد بر سر ز نخوت یکطرف دستار کج

گر بنای کار بی تدبیر میگردد شروع

می شود از ابتدا تا انتها دیوار کج

آرزوی مادر غمدیده باشد این چنین

کج شود سرهای قاتل هر یکی بردار کج

این همه نازک خیالیت نمیدانم ز چیست!

زانکه می باشد مرا نوک قلم بسیار کج

من ثنا نالم ز بخت بد  به صد شوروفغان

رنج غربت قامتم بنموده صد ها بار کج

محمد اسحاق “ثنا”

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما