۲۴ ساعت

13 نوامبر
بدون دیدگاه

 تاریخ نشر سه شنبه  ۱۳ نوامبر ۲۰۱۲هالند

 نویسنده : عبدالغفار پوپل

مبارزه علیه خود کامه گی درسکتور معارف؛

بدون شک افغانستان امروزی در حال پیشرفت وترقی می باشد ودر ده سال اخیر روند تکامل را در جهت های مختلف نو سازی وباز سازی تجربه وعملی نمود، در حالیکه مشکلات و نابا سامانی ها هنوز هم از موارد خیلی بزرگ وچالش زا در راستای پیشرفت فرا راه دولت افغانستان شمرده می شود.

تغیر وپیشرفت را میتوان  درسکتور معارف از دست آورد های نظام حاکم یاد کرد، مردم افغانستان رنج ومشقت را به اندازه ی کافی تجربه نموده وحالا نیازمند  جامعه مرفع وباسواد هستند، جنگ های خانه مان سوز سه ده ی اخیر دار ندار مردم کشور را به باد نابودی سپرده راه فلاکت وبد ختی را به آرمغان اورد.

اما مردم غیور وعلم پرور این سر زمین بیشتر وبهتر به فرا گیری علم ودانش شتافته با دشمنان و ستمگران خون آشام که در حقیقت  د شمن علم ودانش، مکتب ومدرسه بودند مبارزه نموده دروازه های مکتب را بروی اطفال شان باز نگهداشتند ، هرچند این مبارزه قربانی های زیادی را از ملت بیچاره ی ما گرفت اما در پاسخ رشد معارف را به ارمغان آورد.

تلاش ها وزحمات خسته گی ناپذیر منسوبین وزارت معارف امید واری ها را نسبت به آینده بیشتر ساخته است وهر روز شاهد گسترش پلان های بهتر وسرنوشت ساز بری نسل آینده کشور هستیم، که این تلاش ها خود نمایانگر حب وطن وعلاقه به مردم وآینده کشور پنداشته میشود.

در کنار مکاتب  دولتی به سکتور خصوصی نیز اجازه فعالیت داده شد، با درنظر داشت اینکه معیار ، ونصاب  درسی وزارت معارف را حین اجرای فعالیت  شان عملی نمایند، در حال حاضردرحدو۱۶،۴۴۵باب موسسه تعلیمات دولتی ۶۶۹ باب مکاتب خصوصی نیز در افغانستان فعالیت میکنند.

وزارت معارف افغانسان در چهارسال اخیر توانسته است در بخش های مختلف این وزارت کار های بنیادی از قبیل ساختن مکاتب جدید، باز سازی ساختمان های مکاتب تخریب شده، چاپ کتب جدید وباکیفیت درسی، ترتیب وتطبیق نصاب جدید درسی ، ایجاد میکانیزم کاری ومسلکی معلمین در قالب رتب جدید معاشات ، تنظیم لوایح ومقرره های اداری در بخش های تعین افراد وتقرری در بخش های مختلف، جلب و تطبیق میلیون ها دالرکمک از دونرها وکشور های کمک کنند ه و ادامه این روند  همچنان گسترش وباز نگهداشتن دروازه های مکاتب در سراسر کشور را یاد کرد.

اخیرآ فاروق وردگ وزیر معارف افغانستان حین افتتاح پروژه ها و ساختمان های جدید برای مکاتب مرکز و ولایت از ادامه وگسترش کمک ها سخن گفت ، وزیر معارف همچنان از روند اصلاحات در مکاتب خصوصی با جدیت یاد آوری نمود افزود این وزارت در نظر دارد تا کیفیت تعلیم وتربیه ، نظارت از تطبیق نصاب درسی این وزارت در مکاتب خصوصی وکنترول دوام دار از اجراات روزانه  این مکاتب را بدون در نظر داشت سلیقه ها وفرمایشات افزایش بدهد.

در حال حاضر روند اصلاحات در مکاتب خصوصی با قاطعیت ادامه دارد، که تاحال از جمع۶۶۹ باب مکاتب خصوصی ۱۰۴ باب آن مورد ارزیابی قرار گرفته است و در نتیجه ۱۰ باب بخاطر ارایه سهولت های بهتر ، تطبیق لوایح ومقرره ها تطبیق نصاب وغیره موارد مسلکی مورد تشویق قرار گرفت است البته این اقدام میتواند برای ارایه فعالیت های بهتر مسلکی زمینه های مناسبی را مساعد سازد ، در همین حال۴۳ باب مکتب خصوصی توصیه در یافت نموده تا هر چه عاجل روند کاری شانرا اصلاح سازند، ۴۸ باب  دیگر بعد ارزیابی همه جانبه هشدار دریافت نمود، که ۳ باب دیگر مکمل مسدود گردید ، ۳ باب مکتب مسدود شده  بدون داشتن مجوز  قانونی ، تکمیل نبودن اسناد تحصیلی  استادان، پایین بودن سویه شاگردان ، کمبود کتب درسی نداشتن سیستم مجهز اداری وچند مورد تخطی دیگر فعالیت مینمود که از سوی وزارت معارف گردیدند.

قابل تذکر است که  تعدادی از افراد وحلقات که هدف شان رشد وطرقی معارف و اولاد این وطن نیست  قصد دارند دست به تجارت و دریافت پول از طریق ساختن مکاتب شخصی زده با سرنوشت مردم بیچاره وعلم پرور این سرزمین بازی کنند، که این عمل غیر قانونی بی تفاوتی آنها را در مقابل اولاد این وطن به نمایش میگذارد که خوشبختانه اعمال این نوع حلقات خنثی گردید.

در حالیکه اقای فاروق وردگ وزیر معارف افغانستان بر تعهدش در این راستا تاکید نموده گفته است هرگز اجازه نخواهد داد که حریم مقدس معارف در گرو خواسته های  نا مشروع ، شخصی و سلیقه وی افراد واشخاص قرار گیرد .

مردم افغانستان در نهایت تشنه ی رشد وپیشرفت در سکتور معارف می باشند که به کمک ویاری خداوند بزرگ اینک آرزو های مردم غیور وعلم دوست ما در حال نشستن بر کرسی عمل دیده میشود، همچنان جنگ های چند دهه اخیر حق باسواد شدن را از دها هزار افغان گرفت وآنهارا به زندگی کردن در دنیای بی مفهوم وبی معنی فرستاد ، که امروز همه ی شان از زندگی خویش بشدت ناراض بوده اما تاکید دارند تا اولاد شان را از این نعمت خدا داد بی بهره نگذارند، هر چند در  ده سال اخیر زمینه آموزش سواد برای افراد باز ماند از آموزش مساعد گردید است که خوشبختانه در ۳ سال اخیر رقم  مراکز سواد آموزی در سر تاسر کشور به۲۵,۰۰۰ باب رسید که در حال حاضر ده ها هزار تن درآن مصروف آموزش سواد می باشند. که این در نهایت جای افتخار وسر بلندی برای مردم ودولت افغانستان می باشد.

به امید اینکه در سر تاسر گیتی دشمنان تعلیم وتربیه ، آموزش وپرورش نابود،  دامنه معارف گسترده وجهان شمول گردیده تا بنده گان خدا از این طریق به شناخت خداوند و فرارگیری علم دانش در سطوح بلند ومدارج عالی رسیده ، بد بختی وانسان کشی برای همیشه نابود گردد، بخصوص در افغانستان عزیز که در حال حاضر این روند در حال تکامل ورشد قرارداشته از خداوند(ج) بر پایدار بودن این تلاش ها طلب دعا میکنیم آمین یا رب العالمین.

عبدالغفار پوپل

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما