۲۴ ساعت

13 اکتبر
۲دیدگاه

عـــروس جــهــان

   تاریخ نشر شنبه ۱۳ اکتوبر ۲۰۱۲ هالند

  ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

ودود " فضـلی"

ودود ” فضـلی”

 عـــروس جــهــان

****

ایــن پـیــره زن دهــربـــــه ایـــن نــــــاز زر افــشــان

بــا فــتــنــه وآشـــــوب و زنـــیـــــرنــگ فـــــــــروان

بـــاغــمــزه ی ابـــرو و بـــــه جــــادوی نــگــاهــــش

کــرده هـمــــه مـخـلــوق جـهــان بـی ســـــروسـامــان

(دل درپــی ایــن پــیــــــره زن دهـــــــر مــبـنــدیــــد)

خـوش گـفـت،چـودُر سُـفـت،چنـیـن خـواجـوی کـرمان

مـــاشـــرم نــکــردیــــم زبــی شــــرمـیـی چــشــمــش

چـــون دل نـگــرفـتــیــم ازایــن جــلــوه ی رخــشـــان

ازغـیــب بـــه گــوشـــم بــرســیــد نــالـــه ی قـــدســی

کـایــن مــهــردروغـیــن بــدلــــت هــیــچ مـگــنـجــان

دنــیــاهــمــه تـــــذویـــــر و بــتــــوعــقــــــد نــبــنــدد

هــوشــت بـــه ســـرت دار گـــــری اهـــل سـخــنــدان

چـی خـیـلــی کــسـانــی کـــه فــنــاگـشـتــه و رفـتــنــد

ایـن عـبـرت خـوبـیـسـت ازایــــن دشــمــن پـنــهــــان

ایــن پـیــرکـهــن تــابــه کــنــون دخــتــربـِکــراســـت

نــامــرد قــریــب اســـت وبــعــیــداســت زمـــــــردان

پـنــدیــســت نـگــه دارکـــه ایــن عـشـــوه گــــردهـــر

ازعـشـق فــریـبـنـده نــه عـهــــداســت ونــــه پـیـمــان

فـضـلی” تـــوچــنـان هــــم بــه قــطــاردیگـــرانـــی

افــشــا بـکــن ایــن فـتــنــــه گـــریـهــاش بـــه  دوران

  ودود ” فضـلی”

 

 

 

 

۲ پاسخ به “عـــروس جــهــان”

  1. شهلا ولیزاده گفت:

    زیباست محترم آقای فضلی!

  2. فضلی گفت:

    محترمه خانم ولیزاده ممنون از حسن نظرتان

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما