۲۴ ساعت

02 اکتبر
بدون دیدگاه

نوید عرف

    تاریخ نشر سه شنبه دوم اکتوبر۲۰۱۲ هالند

 سید همایون شاه (عالمی)

۲۵ سپتمبر ۲۰۱۲م

افغانستان

 سید همایون شاه (عالمی)

سید همایون شاه (عالمی)

نوید عرف

*****

نشان برق نگـــــــــاهش به قلب زار رسید

عـــــــــــــــنان عقل بلغزید و در کنار رسید

کمــــــــــان عشق که تیری بسوی دل بِفِگند

روان هــــــــوش چه بیرون ز اختیار رسید

به فال وصل همه قـــــــرعه در حیات زدم

جمال حسن چو انظــــار نو بهـــــــار رسید

پریش نیش مردم بی کیش هم همیش مباش

ز کیش حق سر منصــــور پای دار رسید

زند کنایه به گــــــــــوشم زبانِ زاهد خشک

کند حــــــساب تَکـــــــــلف خزانه دار رسید

خوشا ز عشق زدم شرط با خـــــــزانۀ زهـد

بیا که دانه یی کمـــــــــسایی در قمار رسـید

نوای گرم ز آهنگ من جهـــــــــان بگرفـت

صـــــــــدای محتسب شهر همچو نار رسـید

دبیر عشق به تقـــــــــــدیر من نوشت امـید

کویر دل ز قدومش چو سبزه زار رســــید

صــــــــــــــفای عشق به انوار آشنایم کــرد

بقـــــــــــای نور ز خورشید پایدار رســید

امید عشق (همایون) فضــــای دل بگرفــت

نوید عرف ز احسان و لطـــف یار رســید

سید همایون شاه (عالمی)

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما