۲۴ ساعت

20 سپتامبر
بدون دیدگاه

اعتکاف

تاریخ نشر پنجشنبه ۳۰ سنبله  ۱۳۹۱ – ۲۰سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

 سید همایون شاه (عالمی)

۱۶سپتمبر ۲۰۱۲ م

افغانستان

سید همایون شاه (عالمی)

سید همایون شاه (عالمی)

اعتکاف

***

از حضور چشم پاره کرده مـــژگان اعتکاف

از امــــــــور فتنه کاران کرده ایمان اعتکاف

تا بنام دین ببینی مــــــردمی در اخـــــــــــتناق

اهرمن در کنجی سازد از مسلمان اعتکـــــاف

تا عـــــــــبادت دام تزویرست بینی شش جهت

عمر ما را مـــــــــــیرساند تا به پایان اعتکاف

حالت شوریده دارد قلــــــــب مـردم این زمان

گــــــشته تسکین دل اندر کنج زندان اعتکاف

هر چه دین گفــــتست دیگر عکس آنرا میکنند

کرده اندر خــــــلوت خود در پریشان اعتکاف

اژدهای ساخته زاهـــــــــــــــــد بنام دین  دگر

سر ز اعمـــــالش کند هم تا گــــریبان اعتکاف

فکر کردن را گرفته از سرش احــساس زشت

میکند در سینۀ او دل به افغــــــــــــان اعتکاف

پوش های سر بسر در مصــــحف جانان زند

در بلند طاق ها بین کرده قـــــــــرآن اعتکاف

ای برادر آن کتاب از بهر آمــــــــــــوزش بوَد

کن ز شیطان روزگاری سوی رحمان اعتکاف

حـــــــــــــرف اول علم را تشریح کرده با قلم

علم از ما کرده سوی آن حـــــــریفان اعتکاف

تا بکی در کنج غفــــــــــلت ساز عزت میزنی

آبرویت میکـــــــــــــند در بین میدان اعتکاف

شرم میدارم (همــــــــایون) از حد پسمانی ها

میکنم در کنج عزلت چشم گریان اعتکـــــاف

سید همایون شاه (عالمی)

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما