۲۴ ساعت

09 سپتامبر
بدون دیدگاه

حُفـرِ چاه بهرِ همه

تاریخ نشر یکشنبه ۱۹سنبله ۱۳۹۱-  نهم سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

حسن شاه ” فروغ

۹ / ۹ / ۲۰۱۲ لندن

حسن شاه ” فروغ “

حسن شاه ” فروغ “

حُفـرِ چاه بهرِ همه

********

 زندگی جایی بسی،سوختن وساختن است

بَغم و دردو خوشی ها، همه پرداختن است

بَقمارخانه ای عشق و هوس و جمله نیاز

تا لبِ گور همه دار و ندار باختن است

توسنِ مرگ سواری و چه خوب میتازی

جاده ها پُرخم و پیچ بوده ترا تاختن است

بس درین کهنه سرا بی سرو پا می تازی

رَه گم کردی مگر،راهی نجات آختن است

هرعمل از تو که سر زَد،بَسانِ تُخمیست

همچودهقانی ودرمزرَع حَق کاشتن است

آنهمه خوب و بدی کرده ای تو وزن شود

به ترازویِ عدالت همه انداختن است

همچو چاهکن سرِراهی،همه چاهی کندی

حُفرِ چاه بهرِهمه،چاهی بخود کافتن است

باخبر بوده و هر کس تو به چاه انداختی

بیخبر بوده ای چاه!جایی همه چاه کن است

نبود چال و فریب خُدعه و نیرنگ آنجا

نه بَشیطان دیگرجایی دروغ بافتن است

نه دیگر سر زدنِ هر زَن و مرد است آنجا

نبود دارو نه هم جایی رَسن تافتن است

لُطفِ خالق همه جا هَست فروغِ رَاهی

رَهی سر منزل مقصود مرا یافتن است

باتقدیم احترام فروغ از لندن
 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما