۲۴ ساعت

04 سپتامبر
بدون دیدگاه

مزرع امید

تاریخ نشر سه شنبه ۱۴سنبله  ۱۳۹۱  –  چهارم سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

 سید همایون شاه (عالمی)

۲۲ اگست ۲۰۱۲ م

افغانستان

سید همایون شاه عالمی

سید همایون شاه عالمی

مزرع امید

****

ای مزرع امید تویی حاصـــــــــل قلبم

آمــــــال پر از عشق شده مـــنزل قلبم

من آرزوی زندگی در عـــــــشق ببینم

ای یأس برون آی تویی مـــــشکل قلبم

این قافـــلۀ عشق عجب ساز طرب زد

این قـــافیه و بیت شده محمـــل قلـــــبم

زد نقش گلـــــستان، خـیالات جمـــالش

در آرزوی وصـــــــل جدا هر گل قلبم

ابروی کمـــــانش زده تیری به نزاکت

گیسوی معطــــــر شده چون سنبل قلبم

مســــتوری برانداخت نقابی به جمالش

مهجـــوری چه آتش زده در بسمل قلبم

مسحور رخی گشتم و از خویش برفتم

ناصور غمی گــــــــشته والله قاتل قلبم

سودای تو پیوسته نگـــهداشت سرم را

پیدای تو آرســـته شد شامـــل قلـــــــبم

دیوانگی بگرفت حواس تو (همایون)

تا زندگی برباد شده خــــــــوشدل قلبم

سید همایون شاه (عالمی)
 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما