۲۴ ساعت

16 آگوست
بدون دیدگاه

« ویران کدهٔ خویش»

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۶ اسد ۱۳۹۱ –  ۱۶ آگست ۲۰۱۲ هالند

« ویران کدهٔ خویش»

*********

حسن شاه ” فروغ “

۱۵ – ۸ – ۲۰۱۲ لندن

حسن شاه فروغ

حسن شاه فروغ

بَرچاکِ دِلم دیدهٔ گیریان نفروشم

بَرنرگِس کس ژاله و باران نفروشم

غُربت زدهٔ خانه بَدوشم من از سوز

بَرمُرغِ چمن ناله ای هِجران نفروشم

هرچند مراخانه وکا شانه خراب است

ویرانکده ای خویش به تاوان نفروشم

دربحرِوطن زورق ماغرقِ جنون است

این زورق بِشکسته به طوفان نفروشم

با قیمت جان مِهر وطن راکه خریدم

تا جان ندهم ازدل وازجان نفروشم

دل درگِروِ زُلفِ بُتی پُرخط وخال است

بَرخال وخط وزُلفِ تو ایمان نفروشم

آزرده دِل از شوخی چشمان نگارم

برمردُمِ چشم ایندِلِ پنهان نفروشم

از لعلِ لبش بوسه اگر چند ستانم

جُزبوسه به لَعلِ لبِ خندان نفروش

بَرجوهرِشعروسخن وخامهٔ« جوهر»

دُرِعدن و لعلِ بَدخشان نفروشم

جُزناله واشک دردِ ترا نیست دوایی

بَردَردِ فروغ داروُ دَرمان نفروشم

باتقدیم احترام فروغ از لندن

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما