۲۴ ساعت

07 آگوست
بدون دیدگاه

حقایق دَرگرفته

حسن شاه فروغ

حسن شاه فروغ

تقدیم به جام محترم غور فروغ از لندن

۶ – ۸ – ۲۰۱۲

حقایق دَرگرفته

تاریخ نشر سه شنبه ۱۷ اسد ۱۳۹۱ –  ۷ آگست ۲۰۱۲

به مُلـکِ مـا حقـایق درگـرفته

گل و برگ و شقـایق درگرفـته

بهـرسو آتشی کین و عـداوت

نبودن جملـه شایق درگرفـتـه

تـجـاوز بـرق آسـا جَـرقـه دارد

هرآنکه بـود عـایـق درگـرفـته

به آتش بسته اند دارو نـدارم

نَبوده هرچه سـایق درگـرفته

به بحرِجنگ راندن کشتی ما

زِ دستِ بَحر قایق در گرفته

نباشدغالب و مغلوب درجنگ

زِمـغلـوب تا به فـایق درگـرفته

نِفـاق و دشمنی دربینِ ملت

فِگندن هـر که ذایق در گرفته

هزاره تاجیک وپشتون واوزبک

زِدستِ همچو«لایق»درگرفته

«فروغ»انـدر دِیـار و میهـنِ مـا

هرآنچه بـود رایـق در گـرفـتـه

با تقدیم احترام فروغ از لندن

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما