۲۴ ساعت

24 جولای
بدون دیدگاه

زنجیرشکن که دُختِ افغان هستی

حسن شاه فروغ

حسن شاه فروغ

زنجیرشکن که دُختِ افغان هستی

حسن شاه ” فروغ “

لندن

تاریخ نشر سه شنبه سوم اسد ۱۳۹۱ – ۲۴ جولای ۲۰۱۲  

خواهرتو اسیرِبندو پیمان هستی

زنجیر بدست و پا،بَزِندان هستی

صد گونه ستم،برتو روا می دارند

ازظلم وشکنجه ها،گریزان هستی

گاهی به حریم تو تجاوز کردند

سنگسارکنند وتیر باران هستی

گاهی بِبُرند،زبان و گوش و بینی

گویند که زیرِ امرو،فرمان هستی

مسموم کنندو مکتبت را سوزند

تیزاب زنند کباب و بریان هستی

آنها همه گرگ و درلباسِ میش اند

دربندِ قساوتهایِ شیطان هستی

ازبهرِ حقوقِ خود برَزم ،ای خواهر

زنجیرشکن که دُختِ افغان هستی

تشویش مکن صدای خود را بَرکش

در بلخ و یا که دربدخشان هستی

دستی بدهید بهم زِشرق و ازغرب

هراتی ویا که درسمنگان هستی

ای خواهر غمدیده و ای هموطنم

پیش ازهمه عید ها،توقُربان هستی

تو!لطفِ خدا حدیثِ مِهر وعشقی

تو آیت حَق زِسوی سُبحان هستی

تو !مریم و مادر مسیحا بودی

تو!پیروِ امرِ ذاتِ  یزدان هستی

فرموده خدا که قدرِ مادر دانید

بَعدش زِخدا،خدایِ انسان هستی

هرچند که بهشت درقدومت باشد

برمن توبهشت وباغِ رضوان هستی

تو مادرو خواهر و زن و محبوبی

دارای صِفات وزیبِ عنوان هستی

بَرخیزو فروغ خود نمایان میدار

آفتابی و در کِرانه پنهان هستی

حسن شاه ” فروغ “

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما