۲۴ ساعت

26 فوریه
بدون دیدگاه

آبروی غریبانه

سید همایون شاه (عالمی)

سید همایون شاه عالمی

آبروی غریبانه

سید همایون شاه (عالمی)

۱۹فبروری ۲۰۱۲ م

کرنرزول – کارولینای شمالی

ایالات متحده امریکا

تاریخ نشر یکشنبه هفتم حوت ۱۳۹۰ – ۲۶ فبروری ۲۰۱۲

حرص و هوس دلا که تو در خانه میبری

ما را به پیش آن سگ دیوانه مــــــــیبری

در آرزوی عــــــــشرت دنیا گذشت عمر

تاکی شراب  طــــــــــمع به پیمانه میبری

در چند روز زندگی انصــــاف پیشه کن

از دام شوم نفــــس کجا دانه مــــــیبری

بر روی فــرش برف ترا هموطن بخفت

تا کی تو لاف مردی به بیگـــــانه میبری

در زیر خیمــــــه ها بنگر طــــفلکان ما

اینجا نشسته لاف به افــــــــــسانه مـیبری

بیگـــــــــانه را به سفرۀ خود نان میدهـی

سلّی بروی خویش چه جانانه مـــــــیبری

تمـــــجید کم بکن همه تاریخ باســــــــتان

کم گو که آبروی غـــــــریبانه مــــــیبری

آنجا فقـــــیر ما بگــــــدایی نشسته اسـت

اینجا سخن ز عقل حکــــــــیمانه مـیبری

مردی اگر تو جیب بِخـار و کمــک بکن

زر را کجا بگور شکــــــــــیبانه مـیبری

ما را سخن رسیده و اندر عمل ضـعـیف

بار حقـــیقــــــتیست که بر شانه مـیبری

کردی نوای حق که (هـمایون) بسی بلند

زلف سخن به رخنۀ آن شانه مــــــیبری

سید همایون شاه (عالمی)

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما