۲۴ ساعت

23 ژانویه
بدون دیدگاه

رباعیات و دوبیتی ها

رباعیات و دوبیتی ها

از : الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

قسمت سوم

تاریخ نشر دوشنبه  سوم  دلو۱۳۹۰–  ۲۳  جنوری ۲۰۱۲

این وصل کی خواهد واین جوش خروشان

در زمزمۀ لب کی دارد هزارموج فروزان

داده به این بنـدۀ مهجور همین گنج فـراوان

آن گنج قـدیمی که معنی اش بـرایـد زقـران

************

تاچـند بنـالم که بـه قـربان تـوگـردم

سررابه سرراهت نهـم زان توگردم

از فـیض کـرم کاش بیـابـم دَّرمعـنی

یارب قدح ام ده که زمستان توگردم

************

اهـل دل بـینـی در دام  دل نـالـیـده انـد

جاهـلان عمـر هـا پـا در گل مالیده اند

خوش بـه حـال عـارفـان پشمـینه پوش

باصفای قلب خود برنفس دل بالیده اند

************

از سـر شـب تا سحر من به پا ایستاده ام

انتـظار وصـل دارم چون گـدا ایستاده ام

باد و طـوفان حوادث میـبرد هرسـو مرا

تحفۀ وصلش نفس برکف براه ایستاده ام

د دوام دار

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما