۲۴ ساعت

18 ژانویه
بدون دیدگاه

نیست ! یک رهبر،که دستش پاک بُود

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

نیست  ! یک رهبر،که دستش پاک بُود

عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

مورخه ء ۱۷-جنوری ۲۰۱۲ میلادی.

تاریخ نشر چهارشنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۰ – ۱۸ جنوری ۲۰۱۲

ایوطن ! آن خصم ،خرابت کرده است

در تنــــــــور بینم، کبابت کرده است

هرچه در اکناف توست ، ازلایعقلون

درشکنج ودرعــــــــذابت کرده است

سر نشینا ن توا نــــد،درقیـــــد خس

چاپلــــوسا ن ،بیحجابت کرده است

خـار، درچشما ن این پستــفطرتا ن

قصد قتــــل ،دود مانت کرده است

شـــرم اونآ یـــــــد،زپیر ونوجوان

هرکجا بینی،اهــــــانت کرده است

نیست یکرهبر،که دستش پاک بُود

قتل خونین ، برترابت کرده است

گربگوینم،نیست آن وُجدان پاک

اینسُخن ،برحق دلالت کرده است

درهمین اوضاع،پررنج و مــلال

اومنا فــق،چه شماتت کرده است

شُــدزدل،احساس همنوعی ورحم

کَی کسی گوش برفغانت کرده است

سرکشا ن درهرد یــار، دربسترت

ظلم وبیـــداد،برمکانت کرده است

فارغ ازغیـظ وخصومت کَی شوند

گُــرگ رابینی،شبا نت کرده است

هستیی ما ،ازچه رومعدوم گشت؟:

زانکه درهرامر،خیانت کرده است

هرکجا توبنگری،ظُـلم و ستــــــــم

جور دهَــرگویی،عتابت کرده است

مِـــــــلّتم ! تا کَـــی نفاق وبــد د لی

بی اتفاقی،بین خرابت کـــرده است

ایبرادر! در توهیچ احساس نیست ؟

چه ؟ برآن افغا نستا نت کرده است

کُن نظر! برآن دیا نتهای خــــویش

گر شُـدی نیک،کامیابت کرده است

ورهمینگـونه بما نی،خـــواروزار

نسل آتـــی،کَی حسابت کرده است

نه ،عزیزم!کَی شود برمن قبول:

غفلـــتت برتو،زیانت کرده است

آریا نَسلی !و مُسلِـــــمزاده ای !

بندکی را،بین حرامت کرده است

برخیز وبند اِسارت بر شکـــــــن!

بدسگا ل،برتو حقارت کرده است

بُگـــذر! ازخودخواهی ِدوران دون

کبرونخوت،هم حصارت کرده است

چون نفـــا ق ،آن دامن پاکت گرفت

دا لر ودیــنار، شکارت کرده است

روی چشمت پرده ایست،ازخون خلق

قسی القلـــب،آن شرابت کرده است

خاک برچشما نِ تو،ای بی اد ب !

آن رذالتـــهـــا،بی آبت کرده است

دست مظلـــوم وگریبا نِ تــو ِزشت

آخرالامــر،چاک چاکت کرده است

روز وشب ، درگیـــرودار اِشکمی

ا یرو ونا تو ،غـــلا مت کرده است

(خشنودا ! ) درد دل و بیتا بی ا ت

این دودست،برآن عنانت کرده است .

*************************

عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما