۲۴ ساعت

04 ژانویه
بدون دیدگاه

عجب گنجینه ایست

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

 

 

 

 

 

 

عجب گنجینه ایست

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۴ جدی ۱۳۹۰ چهارم  جنوری ۲۰۱۲

عجب گنجینـــــه ایست برمن، قناعت

یقینـــــــآ کا ین برا یم،خوش بضاعت

چنان گنجیست،که اِتمامش محال است

بکن شکر خُــدا، وز او ا طــــا عت

سر تســـلیم ،فـــروآوربخــــا لـــــــق

برایت میکنــــــــــد، نعمت عنایت

نخواهم من زر وسیم ،انـــدرین دَیر

ا زآن بهتر،همین بــــذر و زراعت

زمین با آ ب و خاکش مخزن جود

چه روح افزاست فضای این طبیعت

کـــوه ودشت ود من پر لاله و گُل

زمین است سازگار ،با ا نتفـــاعت

ایا پامیر!هندوکُش ! سلیمـــــــــا ن!

بنا زم قُـــــــلّه ها و ارتـــــفـا عت

غــــــزل هایم، طنین انــداز بکویت

عجب پژواک دلگیر است سماعت

سلـــوک و رسم انسا نی بجــا کُـن

که تا گردی تو محبـــوب جماعت

صراط المستقیم ،راهیست مقصود

همییا بی ز احـــمـــــد،آن شفاعت

توجُّه کن !بحـــــال همجـــــوارت

بکُن ترکِ همــان فسق و قساوت

بیــــــا د آ ن وطن و آ ن شهـــیدش

تو قُـرآن عظیم الشاءن کُن قرائت

تو ای خشنود! بسوزچون شمع تابان

نباشــــــد بهتــر از راه شریعـــــت

*****************

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما