۲۴ ساعت

18 نوامبر
بدون دیدگاه

دین اصل

سید همایون شاه عالمی

سید همایون شاه عالمی

سید همایون شاه (عالمی)

۱۷ نوامبر ۲۰۱۱

رِستُن – ورجنیا

ایالات متحده امریکا

تاریخ نشر جمعه۲۷ عقرب ۱۳۹۰ – ۱۸ نوامبر ۲۰۱۱

دین اصل

بی رخت ســـیر انجمـــن نروم

در گلــــــستان و در چمن نروم

گر بهـــــشتم دهــــــند بیتو مگر

زدم این مُهــــر در دهــن نروم

ز تو و عـــشق تو بمــدت عمر

چاک شد گر چه پیرهـــن نروم

عشق کردن چه دین اصـل بوِد

پیش کـــــــفار اهـــــرمن نروم

مانده در عزلـــتم بذکـــــر تو ام

من بیادِ تو بی ســـــــخــن نروم

تا بیفـــشانی زلــف عطـر پُرت

سوی آن دشت در خــــتن نروم

نام تو کـــــــــافی است نام مرا

در پی نامِ خویشــــــــتن نروم

اندرین دیر بهـر شهرت و جاه

دیگــــران مـــیروند مـــن نروم

در جنون آمدم ز عشـــق تو گل

ز چه در دشت و در دمن نروم

گـــــر نباشی درآن دیار دمـــی

شوم آواره در وطــــــــن نروم

من (همـایون) ز بخت یار شدم

گــــهی با زاغ و با زغن نروم

سید همایون شاه (عالمی)

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما