۲۴ ساعت

11 نوامبر
بدون دیدگاه

آفتاب ازل

سید همایون شاه عالمی

سید همایون شاه عالمی

سید همایونشاه عالمی

۸ نوامبر ۲۰۱۱ م

رِستُن – ورجنیا

ایالات متحده امریکا

تاریخ نشر جمعه – ۲۰ عقرب ۱۳۹۰ – یازدهم نوامبر ۲۰۱۱

آفتاب ازل

نبوده ذره متاع مرا ز آفـــــــــتاب ازل

ز رنج عشق بسر خورده ام شهاب ازل

محال ِ حوصله بینیم کین کـــــشاکش دیر

بروزگــــار ابد میکشد  ببین نقاب ازل

مده ز دست تو فرصت به نو بهار عمـر

چو عطر عشق کشیدست آن گـلاب ازل

دلا تو عـشق بکن تا رســــــیده روز ابد

مخــــــوان فـــسانۀ تقدیر در کـتاب ازل

هجـــــوم لشکر تنقـــــــید را ندیده بگـیر

سؤال عـــــــشق بیـارای در جواب ازل

به لطف یار ببین نی به طـــعن مدعـیان

کـــــــــشیده پردۀ شهـباز در رباب ازل

زبان خام برآورده زاهـد ار ز بیخبری

جگــر پزیده برای تو از کـــــباب ازل

ندیده رحمـت آن یار مهــــربان ِ رؤف

عقـــــاب آخرت آورده در عــذاب ازل

مرا تو بیم مده هـــیچ زآتش و ز عذاب

دعای عاشق زار است مستجاب ازل

بیابی باز (همـــــایون) فــتاده روز ابد

بعــشق یار بسی مــست از شراب ازل

سید همایون شاه (عالمی)

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما