۲۴ ساعت

23 سپتامبر
۴دیدگاه

درد دل با کاکا ترجمان

تاریخ نشر یکشنبه اول میزان  ۱۳۹۷ –  ۲۳ سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

میرزا قیوم تقدیم می کند:

درد دل با کاکا ترجمان

 بخش آخر این گفتگو

به جواب دوست ترجمان

رفیق  ترجمان کز  لطف یزدان

نگهبان  باد  در   پیدا   و  پنهان

ادامه نوشته…

15 سپتامبر
۴دیدگاه

درد دل با کاکا ترجمان

تاریخ نشر شنبه  ۲۴ سنبله  ۱۳۹۷ –  ۱۵ سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

میرزا قیوم تقدیم می کند:

درد دل با کاکا ترجمان

بخش سوم

به جواب دوست ترجمان

دو هفته پیش ازین در آخر سال

شدم از قول  یک پرسنده ، نقال :

ادامه نوشته…

08 سپتامبر
۴دیدگاه

درد دل با کاکا ترجمان

تاریخ نشر شنبه  ۱۷ سنبله  ۱۳۹۷ – هشتم  سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

میرزا قیوم تقدیم می کند:

درد دل با کاکا ترجمان

بخش دوم

به جواب دوست ترجمان

عزیز  ترجمان  ،  پرسندهء  ما

چنین   فرموده  آغاز  سخن  را

ادامه نوشته…

02 سپتامبر
۵دیدگاه

درد دل با کاکا ترجمان

تاریخ نشر یکشنبه ۱۱ سنبله  ۱۳۹۷ – دوم  سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

*************************************************************

خواننده گان گرامی سایت ۲۴ ساعت  !

از این هفته در نظر داریم  تا گفتگوهایی  را که  میان  کاکاترجمان  و خواننده گانش بصورت منظوم  صورت گرفته بطور مسلسل تقدیم  شما عزیزان نماییم  و در ضمن  از آن  عده  خواننده گان  محترمی  که مطالب شان   بین سال های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲ در صفحات وزین و پرخوانندهء  ترجمان به  نشر رسیده  چه  بنام  های  اصلی شان و چه به نام های مستعار و خوشبختانه  درقید حیات  بسر می برند و این مطالب را در این  سایت مطالعه  می کنند صمیمانه تقاضا می شود تا با تماس گرفتن با سایت ۲۴ ساعت خودرا معرفی نموده  و این بار همکاری خویش را با فرزندان کاکاترجمان آغاز نمایند.

با عرض حرمت

فرزندان کاکا ترجمان

قیوم بشیر هروی و مهدی بشیر

*************************************************************

میرزا قیوم تقدیم می کند:

درد دل با کاکا ترجمان

( بخش نخست )

از دوست ترجمان

این منظومهء نغز و دلپذیر را یکی از دوستان ترجمان که نمیخواهد اسمش واضح شود فرستاده و از ما راجع به بیطرفی این نامه توضیح خواسته است :

الا  ای  ترجمان  کاکای  شیرین          که هستی با بد و با نیک خوشبین

چه رفتار خوش و فرزانه داری          عجائب   شیوهء    رندانه    داری

ادامه نوشته…

25 آگوست
۲دیدگاه

پاسخ کاکا ترجمان به محترم محمد جواد کابلی

تاریخ نشر شنبه سوم  سنبله  ۱۳۹۷ –  ۲۵ آگست  ۲۰۱۸–  هالند

میرزا قیوم تقدیم می کند:

پاسخ کاکا ترجمان به محترم محمد جواد کابلی

مقیم مشهد – ایران

پیوسته به گذشته 

زمن پرسی که مینی ترجمان چیست

اگر مینی است پس ناقص چرا نیست

ادامه نوشته…

12 آگوست
۴دیدگاه

نامه ای از ایران

تاریخ نشر یکشنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۷ –  ۱۲ آگست  ۲۰۱۸–  هالند

نامه ای از ایران

سؤال از کاکا ترجمان

میرزا قیوم تقدیم می کند:

در این قسمت سؤالی را که توسط یکی از خوانندگان برون مرزی ترجمان از شهر مشهد مقدس کشور ایران از کاکا ترجمان پرسیده شده است به دست نشر می سپاریم و طبق روال گذشته پاسخ آنرا در هفته آینده تقدیم شما علاقمندان وخوانندگان گرانقدر خواهیم نمود.

با عرض حرمت

قیوم بشیر هروی

ملبورن – آسترالیا

دوازدهم اگست ۲۰۱۸

پیوسته به گذشته

نامه ای از ایران

سؤال از کاکا ترجمان

سلامی دلنشین  چون  بوی  گل ها

سلامی   جان فزا   چون   پند  بابا

ادامه نوشته…

06 آگوست
۵دیدگاه

پاسخ کاکا ترجمان به آقای عبدالحی شبگیر

تاریخ نشر دو شنبه ۱۵ اسد ۱۳۹۷ –  ششم  آگست  ۲۰۱۸–  هالند

دوستان گرامی و خوانندگان عزیز اینک توجه شما را به پاسخ کاکاترجمان به جناب عبدالحی شبگیر پنجشیری جلب میکنیم:

میرزا قیوم تقدیم می کند:

پاسخ  کاکا ترجمان به آقای

 عبدالحی شبگیر پنجشیری

رفیق محترم آقای شبگیر

ز من بپذیر لطفآ عذر تأخیر

ادامه نوشته…

29 جولای
۱ دیدگاه

پرسش عبدالحی شبگیر پنجشیری از….

تاریخ نشر یکشنبه هفتم  اسد ۱۳۹۷ –  ۲۹ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

خوانندگان گرامی و علاقمندان ترجمان ! اینک توجه شما را به سوالی دیگری جلب میکنیم که محترم عبدالحی شبگیر پنجشیری از کاکا ترجمان پرسیده اند و پاسخ آنرا در هفته آینده تقدیم شما عزیزان می نماییم.

با عرض حرمت

قیوم بشیر هروی

ملبورن – آسترالیا

بیست و نهم جولای ۲۰۱۸

میرزا قیوم تقدیم می کند:

پیوسته به گذشته

پرسش عبدالحی شبگیر پنجشیری

از کاکا ترجمان :

سؤالی دارم   و  خواهم  جوابش

که  کاکا ترجمان  داند  حسابش

ادامه نوشته…

23 جولای
۳دیدگاه

سوال مضطرب کابلی از کاکا ترجمان

تاریخ نشر دوشنبه اول اسد ۱۳۹۷ – ۲۳ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

اینک طبق وعده  قبلی سوال دیگری را که اینبار جناب مضطرب کابلی از کاکا ترجمان پرسیده اند همراه با پاسخ کاکاترجمان به ایشان را خدمت شما پیشکش مینماییم ، امید مورد پسند علاقمندان ترجمان قرار گیرد.

قیوم بشیر هروی

ملبورن – آسترالیا

بیست ودوم جولای ۲۰۱۸

میرزا قیوم تقدیم می کند:

پیوسته به گذشته

از: مضطرب کابلی

به کاکا ترجمان

السلام ای ترجمان ای  مهربان  کاکای من

هست در آغوش فقر و مسکنت ماوای من

ادامه نوشته…

14 جولای
۴دیدگاه

پاسخ کاکا ترجمان به آقای حازم

تاریخ نشر شنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۷ – ۱۴ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

میرزا قیوم تقدیم می کند:

پیوسته به گذشته

پاسخ کاکا ترجمان به آقای حازم

بخش دوم

عزیزم  حازم  از من  عذر بپذیر

که در این مثنوی ره یافت تأخیر

ادامه نوشته…

07 جولای
۵دیدگاه

پاسخ کاکا ترجمان به آقای حازم

تاریخ  نشرشنبه  ۱۶ سرطان ۱۳۹۷ –  هفتم  جولای  ۲۰۱۸–  هالند

همانطوری که در هفته قبل قول داده بودیم  این هفته به پاسخ دوست خوب ترجمان جناب آقای حازم می پردازیم ،از آنجاییکه پاسخنامه ای کاکاترجمان  قدری طولانی شده است دراینجا توجه شما را به بخش نخست آن جلب میکنیم و بقیه اش را در هفته بعد خدمت

شما خوانندگان گرامی پیکش می نماییم:

با عرض حرمت

قیوم بشیر هروی

ملبورن – آسترالیا

هفتم جولای ۲۰۱۸

 **********

میرزا قیوم تقدیم می کند:

پیوسته به گذشته

پاسخ کاکا ترجمان به آقای حازم

بخش نخست

برادر زاده  ام  آقای حازم

که  صحت باد جانش را ملازم

ادامه نوشته…

02 جولای
۳دیدگاه

یک سؤال از کاکا ترجمان

تاریخ  نشر دوشنبه ۱۱ سرطان ۱۳۹۷ –  دوم  جولای  ۲۰۱۸–  هالند

از آنجاییکه قبلا قول  داده بودیم تا سؤال و جواب های کاکا ترجمان را به صورت سلسله وار نشر نماییم ،اینک نخستین سوال را که محترم حازم هروی از کاکا ترجمان پرسیده است تقدیم شما خوانندگان عزیز می نماییم  و در هفته بعد به پاسخ آن می پردازیم ، امید مورد پسند تان واقع شود.

با عرض حرمت

قیوم بشیر هروی

ملبورن – آسترالیا

دوم  جولای ۲۰۱۸

**********

میرزا قیوم تقدیم می کند:

یک سؤال از کاکا ترجمان

(بخش نخست)

حازم هروی

ز کاکا   ترجمان  دارم  سؤالی

اگر  در  پاسخش  دارد  مجالی

ادامه نوشته…

20 ژوئن
۲دیدگاه

شوخی با دار و دستهء ترجمان

تاریخ  نشر چهار شنبه ۳۰ جوزا  ۱۳۹۷ –  ۲۰ جون  ۲۰۱۸–  هالند

شوخی با دار و دستهء ترجمان

میرزا قیوم تقدیم می کند :

***************

 بخش هفتم و آخر

————————————————————

گرچه این آخرین بخش شوخی با دار و دستهء ترجمان میباشد که تقدیم شما خواننده گان عزیز می گردد ، اما ازهفتهء آینده کوشش میکنیم تا سوال و جواب کاکاترجمان و خواننده گانش را که هر چند گاهی اتفاق افتاده تقدیم حضور شما عزیزان نماییم

قیوم بشیر هروی

———————————————————–

ادامه نوشته…

09 ژوئن
۲دیدگاه

شوخی با دار و دستهء ترجمان

تاریخ  نشر شنبه  ۱۹ جوزا  ۱۳۹۷ –  نهم   جون  ۲۰۱۸–  هالند

طنزی از جریدهء ترجمان

میرزا قیوم تقدیم می کند :

شوخی با دار و دستهء ترجمان

***************

قیوم بشیر هروی

 بخش ششم

همکار دیگری را که قرار است در این شماره معرفی کنیم دکتور طلوع نام دارد.

دکتور طلوع ، اسمش سید مسعود و شغل  تخصصی وی معالجهء امراض گوش و بینی و گلوع (!) است . معاینه خانه اش هم در کارتهء پروان .

ادامه نوشته…

18 می
۲دیدگاه

شوخی با دار و دستهء ترجمان

تاریخ  نشر جمعه  ۲۸ ثور  ۱۳۹۷ – ۱۸ می  ۲۰۱۸–  هالند

طنزی از جریدهء ترجمان

میرزا قیوم تقدیم می کند :

شوخی با دار و دستهء ترجمان

***************

قیوم بشیر هروی

***************

بخش پنجم

همکار عزیزی که درین شماره قرعهء فال شوخی ما به نام وی اصابت نموده است شاعریست به تمام معنای این کلمه والبته می دانید که شاعر یعنی چه ؟

ادامه نوشته…

03 می
۲دیدگاه

شوخی با دار و دستهء ترجمان

تاریخ  نشر پنجشنبه ۱۳ ثور  ۱۳۹۷ –  سوم  می  ۲۰۱۸–  هالند

طنزی از جریدهء ترجمان
میرزا قیوم تقدیم می کند :

شوخی با دار و دستهء ترجمان

***************

قیوم بشیر هروی

***************

بخش چهارم

چون در زمان نشر این مطالب در ترجمان وقفه های رخ میداد ، میرزا قیوم اشارتی به آن نموده که اینک تقدیم خواننده گان محترم میگردد:

ادامه نوشته…

22 آوریل
۱ دیدگاه

شوخی با دار و دستهء ترجمان

تاریخ  نشر  یکشنبه  دوم  ثور  ۱۳۹۷ –  ۲۲ اپریل   ۲۰۱۸–  هالند

طنزی از جریدهء ترجمان
میرزا قیوم تقدیم می کند :

شوخی با دار و دستهء ترجمان

***************

قیوم بشیر هروی

***************

بخش سوم

درین قسمت توجهء خواننده گان محترمی را که فقط به یک اشاره گگ بند اند تا با سر دادن خنده ، نه تنها دست بر دل خویش بگیرند  ، بلکه سایر اعضای خانوادهء شان  را که طبعآ در روز تعطیلی میخواهند قدری طولانی تر بخوابند بیدارکنند به معرفی یکی دیگر از همکاران سراپا قرص  ترجمان جلب می کنیم بنام ولی پور که اینک جناب  میرزا قیوم به شما معرفی میکند:

خلیفه احتیاط ! قلم تار میکنی هوشت کجاست ؟

ادامه نوشته…

15 آوریل
۱ دیدگاه

شوخی با دار و دستهء ترجمان

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۶ حمل   ۱۳۹۷ – ۱۵  اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

طنزی از جریدهء ترجمان
میرزا قیوم تقدیم می کند :

شوخی با دار و دستهء ترجمان
********

به سلسلهء شوخی با دست اندرکاران و همکاران ترجمان ، پس ازشادروان استاد علی اصغر بشیر هروی ، مدیر مسئول ، نوبت به مرحوم پوهاند دکتور عبدالرحیم نوین صاحب امتیاز جریده می رسد که اینک خدمت خواننده گان محترم تقدیم می گردد :

قیوم بشیر هروی

قسمت دوم :

دکتور نوین
پوهاند دکتورالحاج عبدالرحیم نوین متخصص امراض نسائی و ولادی وصاحب  امتیاز و احتیاط جریدهء ملی بیطرف فکاهی ، سیاسی ، انتقادی و اجتماعی ترجمان .

ادامه نوشته…

11 آوریل
۲دیدگاه

شوخی با دار و دسته ترجمان

تاریخ  نشر چهار شنبه  ۲۲ حمل   ۱۳۹۷ –  ۱۱ اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

طنزی از جریدهء ترجمان
میرزا قیوم تقدیم می کند :

شوخی با دار و دستهء ترجمان
********
قیوم بشیر هروی

جریدهء ملی ترجمان که یک نشریهء ادبی ، سیاسی ، انتقادی ، اجتماعی و فکاهی بود ، نامی است آشنا که روزگاری در آسمان مطبوعات کشور می درخشید و نارسایی های جامعه را بصورت طنز بیان می داشت.

ادامه نوشته…