۲۴ ساعت

06 آوریل
۱ دیدگاه

از خاکستر فرخنده چه به جا خواهد ماند؟

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۷ حمل ۱۳۹۴ –  ششم  اپریل  ۲۰۱۵ هالند

محترم فهیم ادا

محترم فهیم ادا

«از خاکستر فرخنده چه به جا خواهد ماند؟»

فهیم ادا

پیشِ پرده

دختری نقاب پوش و مومن، بسیار نقاب پوش و بسیار مومن، در پایتخت سنگسار میشود، تکه تکه میشود، به دریا انداخته میشود و سوزانده میشود. مهاجمین بیرحم او نیز مومن اند. بسیار مومن و تا آنجا مومن که حتی پس از کسب اطمینان از مرگ فرخنده، میخواهند روح در حال پرواز او را نیز بسوزانند که مبادا رستگاری آن دنیایی نصیبش شود.

ادامه نوشته…