۲۴ ساعت

10 سپتامبر
۲دیدگاه

جـــوش گل رنگ یاسمن دارد

تاریخ  نشر  یکشنبه  ۱۹ سنبله   ۱۳۹۶ – دهم   سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

جـــوش گل رنگ یاسمن دارد

محترم احمد محمود امپراطور

خاطــــرم شـــوقِ انجمن دارد

ز دلـــم بیت هـــــا سخن دارد

ادامه نوشته…

24 آگوست
۲دیدگاه

دزدان به افتخــار کنند فخــر رهزنی

تاریخ  نشر پنجشنبه  دوم  سنبله   ۱۳۹۶ – ۲۴ آگست ۲۰۱۷–  هالند

دزدان به افتخــــــــــــار کنند فخــــــر رهزنی

محترم احمد محمود امپراطور

دلهـــــــــــــای پـاک و جبهه بخاک اوفتاده کو

تعظیـــــــــــــــم بر حقـوق و قوانین نهاده کو

ادامه نوشته…

17 آگوست
۲دیدگاه

از این همــــه رنــج بیوفایی برگرد

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۲۶ اسد  ۱۳۹۶ – ۱۷  آگست ۲۰۱۷–  هالند

از این همــــه رنــج بیوفایی برگرد

محترم احمد محمود امپراطور

ای مـــونس روز بی نـــوایی برگرد

ای بنـــــده نـواز من، خدایی برگرد

ادامه نوشته…

04 آگوست
۲دیدگاه

دلم را برده ی آخر کجاست اشتباهِ من

تاریخ  نشر جمعه  ۱۳ اسد  ۱۳۹۶ –  چهارم  آگست ۲۰۱۷–  هالند

دلــــــــــم را برده ی آخــــــــر کجاست اشتباهِ من

مخمس:

محترم احمد محمود امپراطور
*****
ز لعـــــــل آتشیـــــن ات لذتِ قنـــد و عسل گیرم

ز هــــــر بیتِ نگاهت معنــــی حسنِ غزل گیرم

ادامه نوشته…

07 جولای
۴دیدگاه

کم نشوی

تاریخ نشر جمعه  ۱۶ سرطان  ۱۳۹۶ –  هفتم  جولای ۲۰۱۷–  هالند

کم نشوی

محترم احمد محمود امپراطور

در رهــی عشق تو از تاب و توان کم نشوی

از جمعِ خوب ترین هـــــای جهان کم نشوی

ادامه نوشته…

25 ژوئن
۴دیدگاه

عیــد آمد شــــال و دستارت مبارک

تاریخ نشر یکشنبه چهارم  سرطان  ۱۳۹۶ – ۲۵ جون ۲۰۱۷–  هالند

عیــد آمد شــــال و دستارت مبارک

محترم احمد محمود امپراطور
کابل/ افغانستان

عیــد آمد شــــال و دستارت مبارک

یخــن دوزی و پیـــــــزارت مبارک

ادامه نوشته…

23 می
۲دیدگاه

نباشد غیــر اشک و ناله، لبخند

تاریخ نشرسه شنبه دوم جوزا ۱۳۹۶ –  ۲۳  می  ۲۰۱۷  –  هالند

نباشد غیــر اشک و ناله، لبخند

محترم احمد محمود امپراطور

نباشد غیــر اشک و ناله، لبخندِ که من دارم

بدردِ دل نمی ماند همیــــن دردِ که من دارم

ادامه نوشته…

07 آوریل
۴دیدگاه

یک قدم در فکر آبـادی نکوشیــدیم دریغ

تاریخ نشر جمعه ۱۸ حمل  ۱۳۹۶ –  هفتم  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

یک قدم در فکر آبــــادی نکوشیـــــــدیم دریغ

محترم احمد محمود امپراطور

دایمـــا با خویشتـــــن در حـــــــال پیکاریم ما

از بــــری آرامــــش یکدیــــــــــگر آزاریم ما

ادامه نوشته…

04 مارس
۴دیدگاه

لاله زار دشت الوانم تویی

تاریخ  نشر شنبه ۱۴ حوت   ۱۳۹۵ –  چهارم  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

محترم  احمد محمود امپراطور
کابل/افغانستان

ای پـــــری رو مـــاهِ شغنانم تویی

گوهـــــرِ نغــــــزی بدخشانم تویی

ادامه نوشته…

15 فوریه
۳دیدگاه

عطــرِ گلابِ

تاریخ  نشر چهار شنبه ۲۷  دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۵  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

عطــرِ گلابِ

محترم احمد محمود امپراطور
کابل/افغانستان

ای کـــه از لعـــل لبـت جـــامِ شرابِ نزدیم

خویش را از چه سبب در تب و تابِ نزدیم

ادامه نوشته…

11 فوریه
۲دیدگاه

وحشیان تشنه ای جنگ و ستمگری

تاریخ  نشر شنبه ۲۳  دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۱  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

وحشیان تشنه ای جنگ و ستمگری

محترم احمد محمود امپراطور
کابل/افغانستان

اینجـــــــا جوان و پیر عداوت گرفته اند

با ظلـــم و ناروای خود عادت گرفته اند

ادامه نوشته…

08 ژانویه
۲دیدگاه

لب خنـــــدان و گــــریان تو باشم

تاریخ  نشر یکشنبه ۱۹ جدی  ۱۳۹۵ – هشتم   جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

لب خنـــــدان و گــــریان تو باشم

محترم احمد محمود امپراطور
کابل/افغانستان

دلا مضمون و عنـــــوان تو باشم

اسیـــــــری گــــل بدامان تو باشم

ادامه نوشته…

03 ژانویه
۶دیدگاه

چون آهوی و حشی

تاریخ  نشر سه شنبه ۱۴ جدی  ۱۳۹۵ –  سوم  جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

چون آهوی وحشی

محترم احمد محمود امپراطور
کابل/افغانستان

از مــــوج ســــرشـــکم دل دریا زده بالا

بی دیــــدن روی تـــــو تمنـــــا زده بالا

ادامه نوشته…

30 دسامبر
۶دیدگاه

خانه ای مــــــا شده قلب عشـــــاق

تاریخ  نشر جمعه  دهم   جدی  ۱۳۹۵ –  ۳۰   د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

خانه ای مــــــا شده قلب عشـــــاق

محترم احمد محمود امپراطور

کابل/افغانستان

کس نفهمیـــــــد بیـــــــانِ من و تو

هم بهــــــاران و خـــزانِ من و تو

ادامه نوشته…

29 اکتبر
۳دیدگاه

وطن در روی سنـــگِ خاره دارم

تاریخ  نشر  شنبه هشتم   عقرب   ۱۳۹۵ –  ۲۹  اکتوبر  ۲۰۱۶ – هالند

وطن در روی سنـــگِ خاره دارم

محترم احمد محمود امپراطور

وطن در روی سنـــگِ خاره دارم

دلــــی بشکستـــــه ی آواره دارم

ادامه نوشته…

27 اکتبر
۴دیدگاه

با زبان شعـــر دردی خفتــه معنا میکنم

تاریخ  نشر  پنجشنبه  ششم  عقرب   ۱۳۹۵ –  ۲۷  اکتوبر  ۲۰۱۶ – هالند

این دلِ مجنون سـرشتِ خویش رسوا میکنم

محشــــــرِ دیوانــگی هــــا را دو بالا میکنم

ادامه نوشته…

25 اکتبر
۵دیدگاه

بوستـــــــان ادب

تاریخ  نشر  سه شنبه چهارم  عقرب   ۱۳۹۵ –  ۲۵  اکتوبر  ۲۰۱۶ – هالند

بوستـــــــان ادب

محترم محمود امپراطور

در این خــزان فقــط دیدن نگار خوش است

پیــــــــاله های می ناب و آبشار خوش است

ادامه نوشته…

10 سپتامبر
۱ دیدگاه

مثنوی امپراطور بمناسبت نامزدیش

تاریخ نشر شنبه ۲۰  سنبله  ۱۳۹۵ – دهم  سپتامبر ۲۰۱۶ – هالند

مثنوی امپراطور بمناسبت نامزدیش

درود به رهبر خردمند و گران ارج جلالتمأب محمد مهدی بشیر هروی و گروه فرهنگی و تیم تخنیکی سایت وزین ۲۴ ساعت.!
تمنا میکنم که جور و سالم و سر حال باشید.

ادامه نوشته…

26 می
۳دیدگاه

از این که نیستـــی دیوانــــه وار میگریم

تاریخ نشر پنجشنبه ششم جوزا  ۱۳۹۵ –  ۲۶  می  ۲۰۱۶ هالند

از این که نیستـــی دیوانــــه وار میگریم

به کوهســــــــاری دلی بیقــــرار میگریم

ادامه نوشته…

25 می
۳دیدگاه

تــاب من را تــــوان آتش سوخت

تاریخ نشر چهار شنبه پنجم  جوزا  ۱۳۹۵ –  ۲۵  می  ۲۰۱۶ هالند

تــاب من را تــــوان آتش سوخت

چهـــره ام را خـزان آتش سوخت

ادامه نوشته…

19 می
۲دیدگاه

بی تو در خمیازه ای شام فراق

تاریخ نشر پنجشنبه ۳۰ ثور  ۱۳۹۵ –  ۱۹  می  ۲۰۱۶ هالند

احمد محمود امپراطور
کابل/افغانستان

فـکر وهــوش ِ در بدر دارم بیا

شـــامگاهِ بی قمـــــــر دارم بیا

ادامه نوشته…

09 می
۲دیدگاه

امشب ازعمـقِ دل خویش دعا میکنم اش

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۰ ثور  ۱۳۹۵ –  نهم  می  ۲۰۱۶ هالند

امشب ازعمـقِ دل خویش دعا میکنم اش

جـگرِ سوختــه را صرفِ غذا میکنم اش

ادامه نوشته…

06 می
۲دیدگاه

بمناسبت ۲۹ مین سالگشت وفات مرحوم

تاریخ نشر جمعه  ۱۷ ثور  ۱۳۹۵ –  ششم   می  ۲۰۱۶ هالند

بمناسبت بیست و نهمین سالگشت وفات مرحوم استاد خلیل الله خلیلی

نغمه ای ارغوان شعر از مرحوم مغفور حضرت استاد خلیل الله خلیلی

درود به سروران و دوستداران ادب و هنر.!

بمناسبت بیست و نهمین سالگشت رحلت مرحوم مغفور حضرت استاد خلیل الله خلیلی  شاعر، نویسنده و سیاست‌مدار فقید کشور خواستم ویدیو را تقدیم حضور تان نمایم.

ادامه نوشته…

22 آوریل
۲دیدگاه

از دردی فـراقِ یار، می سوزم و میسازم

تاریخ نشر جمعه  سوم ثور  ۱۳۹۵ – ۲۲  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

احمد محمود امپراطور

کابل/افغانستان

از دردی فـــــراقِ یار، می سوزم و میسازم

در پیـش رخِ اغیـــــار، می سوزم و میسازم

ادامه نوشته…

15 آوریل
۳دیدگاه

ای بهـــــار تو لاله زار دلم

تاریخ نشر جمعه ۲۷  حمل ۱۳۹۵ – ۱۵  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

احمد محمود امپراطور
کابل/ افغانستان

ای بهـــــار تو لاله زار دلم

چمن عـــــرش یـــادگار دلم

ادامه نوشته…