۲۴ ساعت

آرشیو اکتبر, 2021

01 اکتبر
۳دیدگاه

( روزی )

تاریخ  نشر جمعه نهم  میزان  ۱۴۰۰–  اول اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

می‌ رسد  روزیکه  شام تیره گی‌ آخر  شود

آفتاب از نو بتابد ، روشن این خاور شود

ادامه نوشته…

01 اکتبر
۲دیدگاه

شهر بی پرسان 

تاریخ  نشر جمعه نهم  میزان  ۱۴۰۰–  اول اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

وای با‌تیر غضب پاره مکن قلبی کسی 
شرم از بنده کن و ترس هم از داد رسی