۲۴ ساعت

02 فوریه
بدون دیدگاه

اطلاعیه

تاریخ نشر شنبه  دوم فبروری ۲۰۱۳ هالند

 بسم الله الرحمن الرحیم

دافغانستان لپاره دسولی اوآزادی کمسیون

Die Kommission  für  Frieden und Freiheit in Afghanistan

کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان

اطلاعیه

بمناسبت تدویرکنفرانس بین الافغانی درآلمان

 *****

پافشاری امریکا در حفظ حضور نظامی ، توآم با کسب مصئونیت قضایی برای عساکر ، بدون احترام به اراده مردم افغانستان  زمینه تداوم جنگ را پس از سال ۲۰۱۳ مساعد میسازد .

مخالفین مسلح با اثبات سرسختی در جنگ ضد اشغال و کنترول بخش عمده قراء و دهات کشور به یک نیروی اجتناب ناپذیر مذاکرات صلح بدل شده است .

مقاومت  مسلح با بیان موضع خود در کانفرانس های  پاریس و توکیو ، انعطاف پذیری قابل درکی برای پیوستن به پروسه صلح عادلانه ابراز کرد و با موضعگیری واقعبینانه انگیزه های ادامه جنگ را آنطوریکه از جانب مهاجمین تعریف میشد ، از میان برد .   

باید با واقعبینی ، اتکا به اصول  و  توجه به منافع همه طرف های درگیر انگیزه های استمرار جنگ را از میان برد .  

کمسیون صلح و آزادی برای افغانستان ساختار مستقل و غیر وابسته ، از هفت سال به این سو در همنوائی با سائر تشکلات  سیاسی و نیمه سیاسی حامی صلح در داخل افغانستان و بیرون آن سوابق کاری خوبی در مسیر انسجام و دادن استقامت به تلاش های پراگنده صلح دارد .

کمسیون صلح و آزادی برای افغانستان که اولین بار تجمع  بزرگ افغانی راتحت عنوان «  جستجوی راه حل بحران وبن بست معضلۀ افغانستان »  مستقلانه وفراحزبی  درکشور آلمان مدیریت کرد ، در مرحلۀ حساس فعلی  کانفرانس  بزرگ  افغانی را تحت عنوان « توحید طرح های عملی حل بحران افغانستان »  درشهر فرانکفورت آلمان بتاریخ  ۱۶ و۱۷ مارچ  برگزار مینماید. به همین منظوراز دانشمندان وحرکتهای طرفدار حل سیاسی بحران کشور خواهشمندیم تا مسودۀ طرح های عملی خویش را ازطریق ایمل ویا آدرس پستی کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان ارسال بدارند. طرح های رسیده به دفتر کمسیون به قصد ایجاد یک طرح واحد و جامع ،  درخلال مباحثه وتفاهم در کانفرانس  مورد ارزیابی قرار  میگیرد .

نوت : اجندا،عناوین موضوعات ، سخنوران ، ترکیب وروند کنفرانس بعدآ اعلان میگردد . همکاری وسهمگیری فعالانۀ هموطنان را تقاضا مینائیم  .   والسلام .

دکتور عبدالواحد احدزاده   :  رئیس کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان

c/o. Dr. Abdul Wahed Ahadzada, Falterweg 1        ۴۴۷۹۹ Bochum   

  Email :   shagnan1@yahoo.de       Tel:   ۰۰۴۹/۲۳۴/۳۹۳۶۹۱

  

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما