۲۴ ساعت

23 سپتامبر
بدون دیدگاه

آب گهر

تاریخ نشر یکشنبه ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

 از کتاب ( گلزمین وفا ) مجموعۀ  اشعارشادروان استاد سید محمد  ” دروگر ”
شبرغان  ۱۵ سنبله ۱۳۸۲

شاد روان استاد سید محمد " دروگر "

شاد روان استاد سید محمد ” دروگر “

آب گهر 

****

آدم شده  اغوا و ز شیطان  گله  دارد

ابلیس  ز شیا د یی  انسا ن گله  دارد

گا هی  که  به خلوتکدۀ  راز در آیند

را ضی  زهمند  آه ز یزدان گله  دارد

کس  واقف  اسرار  ازل نیست زبان بند

گلزار خلیل  از شررستان  گله  دارد

اوهام  خیال   آیینۀ   جلوه  عنقا ست

نادیده  سرابش  دل حیران گله  دارد

افسرد   گلستان  دلم    در دم  پیری 

بیهوده  ز سرمای  زمستان  گله دارد

طفل  از اثر شوخی خود گرید و خندد 

آغوش  بر آشفته  و دامان  گله  دارد

بی  مهر  جفا  پرور  من یاد تو باشد 

از  تفت  دلم  ریگ  بیابان  گله دارد

عمری به  رهت  آب گهر ریخت دو چشمم

زین  بذل  عبث  مردم  چشمان  گله  دارد

آسیمه  و واسواس فراگیر  حیات است 

از وضع  ” دروگردل  لرزان گله دارد .

ارسالی : داکتر عزیز فاریابی

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما