۲۴ ساعت

21 ژانویه
بدون دیدگاه

سر و مال ودل جانم فدای ملک ویرانم

سر و مال ودل جانم فدای ملک ویرانم

سادات

ساعت یک ونیم شب ۱۲ – ۱ – ۲۰۱۲

شهر لندن – انګلستان

تاریخ نشر شنبه اول دلو۱۳۹۰ –  ۲۱  جنوری ۲۰۱۲

نه من تاجک نه پشتونم، نه زیک سمت ویک زونم

نه من هزاره نه ازبک، نه من زین حلقه بیرونم

خوشم ازاینکه انسانم

نه از این و نه از آنم

من افغانم من انسانــــم ، من افغان پریشانم

خطا باشدتعصب ها، جفاباشد تعصب ها

برای ملت افغان، جزا باشد تعصب ها

من ا و لا د مسلما نم

و زیرا من به زندانم

من افغانم من انسانــــم ، من افغان پریشانم

توای مامورتوای رهبر،توای مادون وای افسر

بیا با هم شویم یکجا ، بسازیم با هم این کشور

ز غمها ی فر ا و ا نم

به گریانم بــــه گریا نم

من افغانم من انسانــــم ، من افغان پریشانم

 

سر و مال و دل وجانم، فدای ملک ویـــرانم

همین است عزم و ایمانم من افغانم من افغانم

خوشم براینکه انسانم

من افغانم من افغانم

من افغانم من انسانــــم ، من افغان پریشانم

 

بیا ای هموطن یکجا، بسازیم کشور خود ا

هستیم اقوام گوناگون، بیاریم صلح صفا را

همه یک ملت با هم

بلای افتاده بر جانم

من افغانم من انسانــــم ، من افغان پریشانم

 

زحسرت ها ګــریزانم، که میسوزد دل و جانم

نمیدانم چه میخواهند، از این حال پریشانم

دریغا این همه حرفها

جفا باشد به حال ما

من افغانم من انسانــــم ، من افغان پریشانم


کجاست میرویس نیک نامم، نمیدانم نمیدانم

کجا شد شاه ابدالی ، نمیبیند به چی حالـــــم

کجاشد مرد میدانــم

نمــیدانم، نمیدانــــم

من افغانم من انسانــــم ، من افغان پریشانم


بیا بابا که نا اهلان، خراب کردند آشیــــــانم

بیا بابا تباه کردند نه باغی است نه بوســــتانم

الا ای اکبر ومحمود

بپا خیزید ببا ایوب

من افغانم من انسانــــم ، من افغان پریشانم

 

رسول الله شفاعت کن، تو درپیش یـــزدانم

که میسوزد دل و جانم به ګریانم، به ګریانم

من ا و لا د مسلمانــم

که من  پابند ایمانم

من افغانم من انسانــــم ، من افغان پریشانم

 

من افغانم من انسانــــم ، من افغان پریشانم

چی دردی است درجانم که علت را نمیدانم

رحـم فرما به حال ما

که میــسوزد دیار ما

من افغانم من انسانــــم ، من افغان پریشانم

 

من افغانم من افغانم ، من افغان پریشانـــم

چی دردی است درجانم که علت را نمیدانم

مـــرنجانم مــــرنجانم

که من سادات چنین ګویم

ســـــر و مال ودل جانم فدای ملک ویرانــــم

همین است عزم وایمانم من افغانم من افغانم

—————

سادات
Ph.S.Z.Sh.Sadat

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما