۲۴ ساعت

03 ژوئن
۲دیدگاه

یما « سعیدی » حریفش را شکست داد

تاریخ نشر دو شنبه  ۱۳  جوزا ۱۳۹۸ – ۳ جون  ۲۰۱۹ هالند

یما « سعیدی » حریفش را شکست داد

و دو کمربند قهرمانی بوکس اروپا ؛ را موفقانه بدست آورد

یما « سعیدی » بتاریخ « ۲ جون ۲۰۱۹ » حریفش اقای « رادوسویچ » قهرمان بوکس حرفوی اروپا و قهرمان کشور« مونتینیگرو » را شکست داد و دو کمربند قهرمانی اروپائی را موفقانه بدست آورد .

ادامه نوشته…