۲۴ ساعت

02 می
۳دیدگاه

اگر از زجرکشی فرخنده درس گرفته اید

تاریخ نشر شنبه ۱۲ ثور  ۱۳۹۴ –  دوم می ۲۰۱۵ هالند

تصویب

فراخوان مشترک

اگر از زجرکشی فرخنده درس گرفته اید

قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب کنید

هموطنان گرامی!

فراخوان مشترک در مورد لزوم تصویب «قانون منع خشونت علیه زنان» توسط پارلمان، به امید پشتیبانی و امضای شما، قبل از نشر خدمت تقدیم شما تقدیم گردیده بود..
این فراخوان امروز ۲ / ۵ / ۲۰۱۵  بعد از طی مراحل لازم در هماهنگی نهاد های کانون همآهنگی زنان افغانستان، کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان و خبرگزاری زنان افغانستان، در کانون همآهنگی زنان افغانستان بنشر رسیده است.

ادامه نوشته…