۲۴ ساعت

15 مارس
۱ دیدگاه

شعر سفید

تاریخ نشر  شنبه   ۱۵ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

ولی محمد امیری

ولی محمد امیری

شعر سفید
ولی محمد امیری
یک شعر سفید بنویس روی کاغذ سیاه

این دویده خط ها مینامد سیاه قلم ها

ادامه نوشته…