۲۴ ساعت

16 می
۲دیدگاه

نامه ی سرگشاده عنوانی مقامات رهبری ولایت

تاریخ نشر  پنجشنبه   ۲۶ ثور ۱۳۹۸ –  ۱۶ می ۲۰۱۹ هالند

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

نامه ی سرگشاده عنوانی مقامات رهبری ولایت هرات !

هرات بمثابه یکی از ولایات درجه اول کشور الگوی صلح، امنیت و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح افغانستان بشمار میرود.

ادامه نوشته…