۲۴ ساعت

12 ژوئن
۲دیدگاه

به افتخار مشاوران جدید!!؟

تاریخ نشر جمعه  ۲۲ جوزا  ۱۳۹۴ – ۱۲   جون  ۲۰۱۵ هالند

عنوان مشاور

به اجازه استاد محترم جناب آقای هارون یوسفی و تشکر از سروده طنزی شان در مورد مشاورین .

طوریکه خواننده گان عزیز اطلاع دارند در کشور عزیز ما اکنون هزاران هموطن ما پول یک لقمه نان خشک را ندارند و اکثرآ دست شان به گدایی دراز است و حتی دولت به اصطلاح وحدت ملی علاوه از تعداد زیاد وزیر اضافه از هفتاد تا مشاور دارد که مصرف معاش ماهانه هرکدام در حدود دوصد هزار افغانی میشود و ملیون ها افغانی خرچ ماهانه این آقایان است و قرار شنیدنی و شاید هم حقیقت داشته باشد تا کنون :

غنی به تعداد هشت مشاور دادرد و امروز در فیسبوک خواندم که چهار مشاور دیگر از وطنداران خود را مقرر کرده است.

عبدالله به تعداد هشت مشاور.

دوستم به تعداد سیزده مشاور

سرور دانش به تعداد هفت مشاور.

محمد خان به تعداد یازده مشاور.

محقیق به تعداد ده مشاور

شاید از این هم بیشتر باشد که ما خبرنداریم . آز آقایان « ع » و  « غ  » باید پرسید که شما طی حدود یکسال با درچن های وزیر چی گلی را به آب داده اید و چی کار مفیدی را انجام داده اید که این همه مشاور را از بین کوچه وبازار جمع آوری کردید که اکثر شان سواد کافی هم ندارند . بهتر بود پول معاش سالانه  اینها را چند تا فابریکه درست میکردید تا هزاران هموطن ما شامل کار میشدند و لقمه نان حلالی از زحمت بازوی خود میخوردند . لطفا فکری بحال کشور و مردم مظلوم افغانستان  کنید اگر مصرف دستر خوان ، پول موتر ، بادیگاردها  ،و مسافرت های شان را هم  جمع کنید باز هم ملیون ها دالر میشود . بهتر است یا کنار بروید و یا هم در خدمت مردم قرار بگیرد . افغان ها از فریب هایتان خسته شده اند  

با عرض حرمت 

مهدی بشیر

به افتخار مشاوران جدید!!؟

مشاور

هارون یوسفی

لندن: ۲۲ فبروری ۲۰۱۵

هر سو روی٬ رها شده دها مشاور است

اینجا مشاور است و در آنجا مشاور است

ادامه نوشته…